Vem ska sköta din likvidation?

En frivillig likvidation behöver inte genomföras av dig ensam. Det är klart att du som ägare av företaget måste ta initiativ och se till att likvidationen genomförs på ett lagligt sätt. Men idag så finns det flera sätt att komma omkring det administrativa arbete som en avveckling av aktiebolag alltid innebär. Det hela börjar förstås med ett beslut av företagets styrelse. Detta beslut tas på bolagsstämman. När ni är överens om att företaget ska likvideras så kan det göras på lite olika sätt.

En likvidation kräver en likvidator

En likvidation kräver en likvidator. Denna utser ni på bolagsstämman. Det kan vara du eller någon annan i styrelsen. Om Bolagsverket inte får någon information om likvidatorn som kommer att ta ansvaret för avvecklingen så tar de fram en person. Det kommer att vara en advokat. En likvidator kommer alltså alltid att tillsättas, oavsett om ni gör det själva eller inte. Det blir bra mycket dyrare om Bolagsverket sköter denna bit så se till att ta tag i detta i god tid.

Innan likvidationen kommer till stånd

Det finns en hel del att ta hand om innan det ens blir tal om att sälja bolaget för likvidation eller på annat sätt avveckla. Du vill antagligen att aktieägare ska kunna få ut sina pengar lite snabbare ur bolaget och att processen ska bli så billig som bara möjligt. Om det är så att det finns medel i bolaget som är utdelningsbara så kan du börja med att göra en utdelning till de som äger aktier i bolaget.

Det här är något som ska beslutas om på en extra bolagsstämma och då måste ni också se till att beslutet meddelas till Bolagsverket. Dessutom så ska kontrolluppgifterna för utdelningen skickas in till Skatteverket. Kom ihåg att du inte kan dela ut aktiekapital som är bundet.

Låt ett annat bolag likvidera

Ju mer du kan göra i form av förberedelser desto bättre. Men det går faktiskt att undvika en hel del av arbetet med en likvidation med det som kallas för snabbavveckling. Då låter du en bolagsservice ta hand om likvidationen. Det här är enkelt. Du säljer bolaget till bolagsservicen som sedan drar igång avvecklingen.

Bolagsservicen kommer att jobba vidare och göra allt som krävs för att likvidationen ska bli klar. Det här kan ju ta nära ett års tid. Du säljer och är därmed klar med din avveckling. Då behöver du inte fundera mer på saker som vem som ska vara likvidator och så vidare. Det kan kännas mycket bra. Särskilt om det finns mycket annat som kräver din uppmärksamhet just nu.

Fatta ett smart beslut vad gäller likvidation av ditt företag. Tänk på att den som kommer att genomföra avvecklingen på sätt och vis kan påverka ditt rykte så det ska vara en seriös person eller ett bolag som vet vad de gör!