Varför ska man välja snabblikvidation?

Det är många som ställer sig frågan varför man ska välja snabblikvidation om man lika gärna själv kan ta hand om avvecklingen av aktiebolaget. Det här är en mycket relevant fråga och den bör ställas av alla som har beslutat sig för att lägga ner verksamheten och likvidera sitt ab. Även om man inte kan säga att det innebär en stor kostnad att få hjälpen med snabbavveckling så är det alltid så att man måste väga fördelar mot nackdelar och betänka om man verkligen är villig att låta någon annan ta över företaget för att lägga ner det. Det här är ju ofta en verksamhet som man har lagt ner sin själ i och då är det fint om man kan skiljas på ett bra sätt.

De uppenbara fördelarna med snabblikvidation

Det finns några uppenbara fördelar med snabblikvidation och de är framförallt att detta, som namnet avslöjar, går snabbt, samt att man får betalning för bolagets värde med en gång. Man behöver alltså inte vänta 8 månader på att det hela ska bli klart och man ser på en gång hur det ekonomiska kommer att se ut. Om man blir klar snabbt med företagets likvidation så är det ju även så att man snabbt kan gå vidare. Är det så att man redan vid avslutet av bolaget har något nytt på gång så kan detta göra den stora skillnaden mellan att lyckas med det nya projektet, och att inte riktigt få fart på det för att man fortfarande är upptagen med företaget som avvecklas.

Det finns fler anledningar att ta hjälpen

Förutom snabbhet och snabba pengar så är det också så att bolaget som genomför snabblikvidationen kommer att ta hand om precis allting. Du behöver aldrig sätta dig in i likvidationsprocessen och allt som den kräver. Pappersarbetet är inte längre i dina händer. Det betyder att du inte behöver betala någon för att göra detta och att du inte själv behöver lägga tid på att förstå Bolagsverkets alla regler.

När en snabblikvidation genomförs så kommer bolaget som köper ditt företag att sköta precis allt. Det här inkluderar deklarationer, skatter som ska betalas in, årsbokslut och annan redovisning. De kommer att göra detta på rätt sätt så att man slipper risk för problem med felaktiga uppgifter eller blanketter som inte har fyllts i på rätt sätt.

Det kan löna sig

Man kan ju tro att kostnaden som kommer med snabbavveckling är dyr och att man därmed kanske borde sköta det hela själv. Men faktum är att många ser att de tjänar mer på att betala för att bolaget tar över genom att dra avgiften på detta på summan som man får då man säljer aktiebolaget. Det här är också en viktig anledning till att man bör likvidera aktiebolag med snabbavveckling hellre än att själv ta hand om processen.