Vad ska man anmäla för att avsluta ab?

Vi kan knappast gå igenom allt som man ska anmäla till myndigheter då man vill avsluta ab här för det är en hel del! Det är också därför som så många väljer att få hjälp med snabbavveckling så att de slipper sitta med alla blanketter och rädslan för att ha missat något. Något som kommer att påverka vad man behöver anmäla är förstås hur man kommer att avsluta företaget. Det är en sak att avveckla och en helt annan att till exempel välja fusion.

Avsluta aktiebolag med nedläggning av verksamhet

Om det är så att man inte längre kommer att bedriva verksamheten så ska man anmäla om detta till Skatteförvaltningen såväl som till handelsregistret som sköts av Patent- och registerstyrelsen. Verksamheten kan upphöra på grund av olika saker som till exempel att man väljer fusion, delning eller kanske likvidation av företaget. En annan anledning till nedläggning av verksamhet är konkurs som är en dystrare situation.

Man ska också registrera avslutet med Bolagsverket och här kommer det att krävas lite olika handlingar beroende på de förändringar som sker. Om man till exempel genomför en frivillig likvidation så kommer den likvidator som har utsetts att vara personen som sköter kommunikation med Bolagsverket och som ser till att Skatteförvaltningen får de anmälningar som krävs.

Anmälningar finns som blanketter på nätet

Något som gör det fullt möjligt för vem som helst att driva igenom nedläggningen av ett företag är det faktum att man kan ladda ner blanketter och anmälningar direkt på nätet. Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter har hemsidor där man finner rätt anmälan och blankett för olika ändamål. Nu gäller det förstås att man noga studerar vad som krävs och att man fyller i rätt blankett. Det här kan kräva lita efterforskning och en hel del telefonsamtal för den som aldrig har drivit igenom den här processen förr.

När verksamheten slutar med konkurs

Om det är så att man avslutar aktiebolaget med en konkurs så räcker det inte med en nedläggningsanmälan. Då måste man också bifoga domstolens beslut om konkursen till Skatteverket. Men handelsregistret får informationen direkt från domstolen och kan därmed avregistrera bolaget utan att få en särskild anmälan om detta.

Även fusioner kräver anmälan om nedläggning

När verksamheten fortsätter i ny regi med hjälp av fusion så ska man anmäla detta och bland annat tala om vad fusionsplanen är såväl som att anmäla slutredovisning för registrering. Anmälan om delning av aktiebolaget till Skatteverket ser liknande ut och det är viktigt att man inte missar något av stegen. Det här innebär för det mesta att man måste få professionell hjälp av en person som vet precis vad som krävs och hur man ska fylla i nödvändiga blanketter.

Mycket att hålla ordning på

Upphörande av utbetalning av löner, skattedeklaration och mer… Det finns många saker som ska anmälas då företaget upphör att existera och med tanke på detta så är det inte så konstigt att det faktiskt rör sig om en tidskrävande process. Även om man är noga med att inte missa något och har ordning på alla siffror och papper så måste man vänta på att de olika myndigheterna ska gå igenom materialet och ge sitt godkännande. Det här kan ju också ta tid beroende på hur mycket de har att göra då man först hör av sig.

Då blir det bra mycket enklare att helt enkelt sälja bolaget som det är och bara behöva ge några enkla uppgifter för att själv slippa ta hand om alla blanketter! Med försäljningen så lämnar man över ansvaret och kan själv ägna sig åt annat som känns viktigare och mer produktivt. På så vis så kan man med säkerhet avsluta ab och veta att man gör detta fullt lagligt utan misstag som kan bli kostsamma.