Vad kostar det att avveckla aktiebolag?

Om man anlitar en professionell tjänst för att få sitt bolag avvecklat så kommer detta givetvis att kosta, men vad kostar det att avveckla aktiebolag och är det här alltid den bästa lösningen? Innan man bestämmer sig för att snabbavveckling och ser på priset för denna så ska man givetvis vara säker på att det här kommer att bli den bästa lösningen. Med lite rådgivning så kanske man kommer fram till en annan lösning som att låta bolaget vila.

Avveckla aktiebolag eller låta det vila?

När aktiebolaget inte är aktivt så går det under benämningen vilande aktiebolag. Det här är en form som man kan ha då man inte tänker bedriva verksamhet men heller inte är säker på att man vill avveckla. Det kan finnas anledningar till att låta bolaget vila men man måste komma ihåg att det här inte är gratis. När man har ett vilande bolag så måste man ta hand om saker som bokslut och då kanske man också måste betala en revisor för att fortsatt sköta sitt jobb om än i en mycket mindre skala.

Om man istället väljer att avveckla aktiebolag så får man en kostnad för detta men sedan så har man inga mer kostnader för företaget. Om man skulle komma på att man faktiskt vill ta upp verksamheten igen så är det ju inte svårare än att man köper att lagerbolag som gör att man genast kan sätta igång. Kostnaden för detta är så pass liten att man inte kan se det som en besparing att låta bolaget vila bara för att slippa köpa nytt.

Priset styrs av bolagets kapital

Något man måste komma ihåg är att kostnaden för att avveckla aktiebolag har en hel del med dess värde att göra. Om man säljer företaget för snabbavveckling så får man räkna med att betala mer för detta då substansvärdet är högre. Man bör alltså be om en offert för den verksamhet som man vill sälja och avveckla för att få en bättre insikt i vad detta kommer att kosta.

Tid är pengar

Ju mer man måste jobba med att förbereda avvecklingen och att driva den vidare, ju mer tid kostar det, och tid är ju pengar för de allra flesta. Om man avvecklar företaget med snabbavveckling precis innan årsslutet så bör man inse att det här kräver att man är väl insatt i den dokumentation som krävs. Om inte så kan det komma att kosta mer i form av uppdatering och kompletteringar som man måste göra för att det inte blev rätt från start. Även om man inte får extra avgifter för detta så kan det leda till att man lägger mer tid på avvecklingen än vad man först hade planerat och då är frågan hur mycket man egentligen tjänar på att få hjälpen.