Vad händer vid frivillig likvidation?

Man kan besluta sig för frivillig likvidation och det här är något som kräver särskilda handlingar som Bolagsverket ska ha. Till att börja med så ska beslutet fattas officiellt av en bolagsstämma. Man skriver ett så kallat förslag till beslut där man talar om varför man vill likvidera såväl som andra möjliga alternativ. Här kommer man också att utse en likvidator om man redan vet vem som ska ta den rollen. Det finns förstås andra lösningar som att sälja ab för att låta ett professionellt företag avveckla det och det här kan vara en bra väg att välja om man vill spara tid.

Men precis som likvidation som man själv klarar av så innebär snabbavveckling en hel del frågor, så det är inte så att man helt kan bli av med det jobb som ändå krävs för att man ska kunna lägga ner ett företag på ett lagligt sätt.

Handlingar som man måste ordna med för frivillig likvidation

Det finns en hel del handlingar som måste finnas på plats då man ska likvidera frivilligt. Det här är sådant som man behöver även för att sälja ab och det kan vara klokt att ha en lista redo med det som ska tas fram så att man inte missar något.

Man behöver till exempel se till att det finns en kopia av den allra senaste årsredovisningen där man ser både balansräkning och resultaträkning. Det kan också komma att krävas en revisionsberättelse samt en redogörelse som har skrivits på av styrelseledamöter. Om man har en revisor så ska man också be att få ett yttrande av denne vad gäller den redogörelse som kommer från styrelsen.

Någon ska meddela Bolagsverket

Då man vid en bolagsstämma har beslutat om frivillig likvidation så behöver man utse en person som kommer att ta hand om kommunikationen med Bolagsverket. Beslutet måste anmälas på rätt sätt men personen som tar hand om detta arbete behöver inte vara utbildad ekonom. Det viktigaste är att den som anmäler om likvidationen har fått uppdraget av styrelsen. Det här kan alltså innebära att man väljer att sälja ab för att ge denna rätt till ett annat företag som sedan kan sköta avveckling enligt alla regler som gäller.

Om man ångrar sig

Vad händer vid frivillig likvidation om man ångrar sig? Det här är bra att tänka på innan beslutet fattas för man kan inte återkalla ett likvidationsbeslut som gäller på en gång. Det här beror på att den här typen av beslut i praktiken innebär att företaget redan är i likvidation! Det är bara när man har satt ett senare datum för likvidationsbeslutet att träda i kraft som man kan ångra sig. Bolagsstämman fattar beslutet om att beslutet ska upphävas och så kommer företaget inte att likvideras.

Likvidationen är en längre process

Något man måste förstå är att man inte likviderar ett företag från en vecka till den andra. Det här är en process som kräver en hel del dokumentation och att man ger Bolagsverket den information som de ska ha i rätt format. Har man tid så kan man givetvis sitta och leta fram blanketter på Bolagsverkets hemsida och göra de efterforskningar som krävs. Men för många så är det smidigare att sälja ab för snabbavveckling och låta ett företag som är proffs på detta sköta proceduren.

När man kan släppa det likviderade bolaget helt och hållet så blir det lättare att ägna sig åt annat som kanske att starta upp en ny verksamhet. Det går alltid att rådgöra omkring detta med det finansbolag som erbjuder att likvidera bolag åt andra som en smidig och säker tjänst. Kanske kommer man fram till att det faktiskt inte är bästa valet att likvidera då det finns fler val för avveckling av ett aktiebolag som man kan lära sig mer om då man vänder sig till de bolag som kan allt om detta.

En reaktion på ”Vad händer vid frivillig likvidation?”

Kommentarer är stängda.