Tre sätt att avveckla bolag på

En likvidation behöver inte vara besvärlig. Men frågan är om detta är rätt form för dig. Det finns lite olika sätt att avveckla bolag på. De har olika fördelar och nackdelar. Ibland så har du inget val. Om det blir tal om tvångslikvidation eller konkurs så är det inget som du kan förändra. Men då du har valet att likvidera eller sälja aktier så finns det några olika alternativ.

Avveckla bolag med likvidation

En frivillig likvidation betyder att bolaget beslutar om att aktiebolaget ska likvideras. För att avveckla bolag på detta sätt så måste beslutet fattas på en bolagsstämma. Då utser man också en likvidator som kommer att ersätta styrelse och VD för att ta hand om likvidationen. En fördel med denna form är att du behåller kontrollen över avvecklingen. Men det här är något som kan ta omkring 7 månader så det är en tidskrävande form av avveckling.

Lägg ner med fusion

Den vanligaste typen av fusion är den som görs av ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget kommer att ingå i moderbolaget. Skulder och tillgångar går över till moderbolaget. Därefter så upplöser man dotterbolaget med en likvidation. Det här är en process som tar cirka 3 månader så den är snabbare än vanlig likvidation. Men det är ju inget som fungerar om det inte finns ett moderbolag som vill ta över skulder och tillgångar.

Snabbavveckling

Det går också att betala av skulder och se till att aktiebolaget enbart består av pengar på ett konto. Då går det att välja snabbavveckling för att avveckla bolag. Det betyder att köparen av bolaget avvecklar. Den största fördelen med detta är att det går snabbt. En nackdel är att man får betala en avgift för tjänsten. Det kan bli mindre pengar över än då man själv sköter en likvidation.