Tips då du ska avveckla bolag

Det går inte att lägga ner ett aktiebolag genom att helt enkelt sluta driva det. Att avveckla bolag innebär en process som stundtals kan verka lite komplicerad. Detta särskilt om du tycker att det är jobbigt att fylla i blanketter och se till att bilagor som krävs kommer med. Det är klart att du alltid kan välja att sälja bolaget om du vet att det ska avvecklas. Det finns bolagsservice-tjänster som går ut på att köpa bolag för att likvidera.

Här är några tips för dig som ska avveckla bolag men är osäker på hur du bör göra detta.

Avveckla bolag med rätt avvecklingsform

Till att börja med så ska du vara medveten om att det finns olika avvecklingsformer. Det går alltså att lägga ner bolag på lite olika sätt. Du kan till exempel välja att sälja alla aktier till någon som fortsätter verksamheten. Då kommer ju inte bolaget likvideras men du blir fri från det.

Det går också att överlåta ett aktiebolag som en gåva eller arv. Då finns det särskilda regler som gäller som du ska sätta dig in i. I vissa fall så är konkurs den enda lösningen för avveckling. Det är inte ett bra läge och kan innebära en hel del tråkiga konsekvenser.

För många så kan frivillig likvidation bli ett bra val. Då används en särskild blankett från Bolagsverket för att anmäla om likvidationen. Här finns det ett specifikt protokoll som ska följas och du finner mer information om detta på Bolagsverkets hemsida.

Om vi ser till lagen för aktiebolag så finns det egentligen bara tre avvecklingsformer:

Fusion – Det här är samma sak som att bolaget i sin helhet kommer att tas över av ett annat företag. Det företag som tar över kommer då att ta över allting, både skulder och tillgångar. Det är inte alltid som en fusion är möjlig. Den måste följa de lagar som finns i Sverige, och saker som kommer att få betydelse är till exempel om det finns skulder som inte är kända.

Delning – Det går också att genomföra en delning och då behöver företaget inte upplösas helt och hållet som vid en fusion. Den del som övergår i annan ägo kommer med skyldigheter såväl som rättigheter som nu tillhör bolaget som tar över.

Likvidation – Det går att begära likvidation för att avveckla ett bolag. En likvidation är samma sak som att tillgångar säljs, skulder betalas och att man sedan delar upp det som blir över mellan aktieägare. Det finns frivillig likvidation såväl som tvångslikvidation. Tvångslikvidationer kan begäras av Bolagsverket om företaget inte sköts på rätt sätt och det är viktigt att komma ihåg.

Kom ihåg

Vid en likvidation så är det viktigt att du kommer ihåg att informera personer som har lånat ut pengar till ditt företag. Du ska också se till att sälja alla tillgångar och att betala skulder innan det blir möjligt att genomföra avvecklingen på detta vis.