Sälja aktiebolag med gott samvete

När vi läser nyheter om fabriker som läggs ner efter att de sålts så är det lätt att knyta nävarna i fickorna och mumla något om orättvisor. Att många mister sina jobb vid en företagsförsäljning kan upplevas som fel. Men frågan är vad du själv ska göra då det blir dags att sälja aktiebolag. Kommer du att kunna göra det med gott samvete?

Sälja aktiebolag till nya ägare

Det kan vara riktigt bra att låta nya ägare ta över en verksamhet. Inte bara för att den kanske börjar stagnera då nuvarande ägare inte längre har samma driv och vill utveckla. För anställda så kan det alltså vara en fördel om du väljer att sälja aktiebolag till ägare som tar det vidare. Det kan ge nya spännande möjligheter. Men det motsatta kan också ske.

Om företaget slukas upp i ett större bolag så kan det leda till att de som nu jobbar i det inte längre passar in i verksamheten. De kanske inte längre kan jobba på samma sätt och får då söka efter nya jobb. Även om allt har gått lagligt till så kan det hela upplevas som ett svek.

Sälja bolag för att likvidera

Vid en likvidation så är det förstås så att många kan känna sig upprörda. Att verksamheten inte går runt är inte nödvändigtvis ditt fel. Många svenska företag får lägga ner av olika skäl. Det kanske inte längre finns underlag för fortsatt verksamhet och då börjar arbetet med att avveckla.

Även om det är trist att du måste lägga ner bolaget så behöver du inte ha dåligt samvete om du gör det på rätt sätt. En viktig sak är att informera berörda i tid. Om de dessutom får hjälp med att finna nya jobb och nya leverantörer så är det bra.

Vad händer sedan?

Det många missar är att det finns ett liv efter att företaget säljs. Det handlar inte bara om att lägga ner bolaget i enlighet med svenska regler. Om det hela inte sköts på ett snyggt sätt så kommer detta att bli synonymt med företagets namn. Kanske också med ägarens namn. Det kan göra det svårt att lyckas med annat i framtiden.

Det går att sälja aktiebolag snabbt och enkelt. Detta oavsett om du ska sälja det till nya ägare som driver vidare eller om du vill likvidera med snabbavveckling. Men vägen dit bör vara väl genomtänkt. Om du inte tänker till vad gäller anställda, kunder och leverantörer så finns det risk för att försäljningen inte blir med gott samvete.

Ta tips och råd från de som kan företagande. Undvik vanliga misstag och se till att alltid ha god kommunikation med de som blir berörda. Det kan du tjäna stort på både som människa och som affärsman i framtiden.