Så går en frivillig likvidation till

En frivillig likvidation är motsatsen till en konkurs. När du lägger ner bolaget frivilligt så betyder det att det kommer att upphöra och att du kan plocka ut det kapital som finns i bolaget. En del väljer att betala en bolagsservice för att få hjälp med att likvidera aktiebolag. Men det går förstås också bra att sköta likvidationen i egen regi.

Frivillig likvidation – huvudpunkterna

Man kan säga att en frivillig likvidation består av en rad punkter. Dessa punkter kan också användas som en checklista då du ska genomföra avvecklingen på egen hand.

Bolagsstämman

Det börjar med en bolagsstämma där aktieägarna beslutar om att bolaget ska upphöra att existera med en likvidation. Här ska det skrivas protokoll och det är viktigt att se närmre på hur det ska se ut och vilken information som ska finnas med.

Registrering hos Bolagsverket

Det protokoll som togs fram under bolagsstämman ska skickas till Bolagsverket tillsammans med den registrering som krävs för frivillig likvidation.

Likvidator

Nu ska det utses en likvidator som kommer att ta hand om likvidationen. Det finns regler för vem det här får vara. Det kan till exempel inte vara någon som sitter i styrelsen. Bolagsverket kommer att godkänna eller avslå personen som ni utser som likvidator.

Den godkände likvidatorn tar över styrelsens ansvar för bolaget och kan på så vis driva likvidationen vidare. Det är likvidatorns uppgift att se till att Bolagsverket utfärdar det som kallas för en kallelse på bolagets okända borgenärer. Det ska skapas en förteckning över eventuella borgenärer som är kända och den ska skickas till Bolagsverket.

Okända borgenärer

När kallelse på bolagets okända borgenärer är utfärdad så har dessa borgenärer ett halvår på sig att komma med sina krav. De ska vända sig till Bolagsverket under denna tidsperiod om de har krav.

Styrelsens avgångsredovisning

Den dag som Bolagsverket anger som dag för tillsatt likvidator är också den dag som styrelsen ska upprätta en avgångsredovisning. Den här redovisningen ska synas av företagets revisor och kan behöva revideras. Man skapar nu också en revisionsberättelse.

Aktieägarna får ta del av avgångsredovisningen och de kommer också att besluta om styrelsen får ansvarsfrihet.

Intäkter och skulder

Nu ska likvidator se till att bolagets tillgångar kommer in och att skulder betalas ut. Det är som sagt så att borgenärer har 6 månader på sig att höra av sig. När ett halvår har gått så får likvidatorn avsluta likvideringen. När man passerar bokslutsdatum under likvidationen så kommer årsredovisning att skapas av likvidatorn. Denna revideras sedan av företagets revisor. Man håller en bolagsstämma där alla kan ta en titt på denna redovisning.

Slutredovisning

Likvidatorn kommer att skapa slutredovisningen där hela likvidationen beskrivs. Här får man också veta hur mycket som kommer att utskiftas till de som äger aktier i bolaget. Den här redovisningen ska också revideras av företagets revisor. Man håller en bolagsstämma där slutredovisningen presenteras. Då får aktieägare bestämma om likvidatorn kommer att bli beviljad ansvarsfrihet för förvaltningen av företaget under likvidationen.

Utskiftning sker

Nu kan aktieägare få utskiftning för sina aktier. Därefter så kan bolaget anses vara upplöst och färdiglikviderat. Detta ska anmälas till Bolagsverket och det är likvidatorn som tar hand om den uppgiften.

Hela processen beräknas ta omkring 7 månader förutsatt att alla punkter går som planerat. Jämför detta med snabbavvecklingen som är klar på en eller två dagars tid! Det är väldigt viktigt att vara väl insatt i de regler som gäller. Om bokföringen missköts så kan det innebära bokföringsbrott. Det kan få trista konsekvenser om det upptäcks och anmäls.

När likvidationen sker med snabbavveckling så får man också ut pengarna på en gång. Då behöver du alltså inte vänta tills dessa att likvidationen är över för att få ut kapitalet som sitter fast i företagets aktier. Det kan vara en stor fördel då planen är att jobba vidare med något helt annat där pengarna behövs.