Övertyga barnen om att ta över eller snabbavveckling?

Att överföra ett familjeföretag från en generation till nästa kan vara en skrämmande uppgift. Det finns en dröm om att göra detta och kanske är du själv ett barn som tog vid där dina föräldrar gick i pension. Men ska du övertyga barnen om att ta över eller välja snabbavveckling för ditt vilande bolag?

Även om många föräldrar hoppas att deras barn ska ta över familjeföretaget så kan det ju vara en utmaning att övertyga dem om att göra det. Här kommer vi att utforska några tips för att övertyga barn att ta över familjeföretaget såvida du inte väljer snabbavveckling och låter de unga jobba mot sina egna drömmar…

Börja tidigt om du inte vill genomföra snabbavveckling!

Ju tidigare du börjar diskutera familjeföretaget med dina barn, desto mer tid kommer de att ha att överväga det som ett karriäralternativ. Prata med dem om företagets historia, din passion för det och de potentiella fördelarna med att ta över familjeföretaget.

Detta kommer att så frön tidigt och få dem att tänka på möjligheten att gå med i familjeföretaget. Dessutom kan ju ett positivt samtal om familjeföretaget samt möjligheten att få vara delaktig i dess verksamhet gör att barnen på ett naturligt sätt intresserar sig.

Uppmuntra dem att engagera sig familjens skrå

Uppmuntra dina barn att tidigt engagera sig i familjeföretaget. Detta oavsett om det är genom små uppgifter eller praktik. Detta kommer att ge dem en smak av hur det är att arbeta i verksamheten och hjälpa dem att förstå den dagliga verksamheten. Denna erfarenhet kan också hjälpa dem att bygga upp en känsla av ägarskap och stolthet över verksamheten.

Om det är så att bolaget är vilande så gäller det istället att prata mycket om möjligheten att dra igång igen. Låt barnen vara delaktiga i diskussioner omkring hur detta skulle kunna gå till. Då blir det eventuellt ingen snabbavveckling.

Markera fördelarna med att driva företaget

Var tydlig med fördelarna med att ta över familjeföretaget, såsom anställningstrygghet, potentialen för tillväxt och expansion och möjligheten att bygga vidare på ett befintligt arv. Betona också känslan av tillfredsställelse som kommer med att föra vidare en familjetradition och stoltheten som kommer med att vara en del av ett framgångsrikt familjeföretag.

Var öppen och ärlig mot dina barn

Var öppen och ärlig om utmaningarna och riskerna med att driva ett företag. Undvik inte att prata om de långa timmarna, ekonomiska riskerna och personliga uppoffringar som kommer med jobbet. Detta kommer att hjälpa dina barn att förstå vad som krävs för att driva verksamheten och förbereda dem för vad som väntar.

Erbjud support och vägledning

Om dina barn bestämmer sig för att ta över familjeföretaget bör du ge dem stöd och vägledning under hela övergången. Detta kan inkludera utbildning och mentorskap, hjälp med att utveckla en affärsplan och att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge råd.

På detta vis så kanske de ändrar sig och då blir det ingen snabbavveckling. Men det är sällan värt att tjata. När barnen har noll intresse för att föra familjetraditionen vidare är det bättre att de startar sin egen och i sinom tid får lära sig läxan då deras egna barn tänker precis likadant!