När kan man likvidera ab?

Om det är så att man känner att det har blivit dags att göra sig av med verksamheten som kanske inte längre är så lönsam eller som av andra anledningar inte längre känns som något som man vill syssla med så kan man välja att likvidera ab. Det finns inga regler för när på året som man kan göra detta, men många väljer likvidation med snabbavveckling nära slutet på räkenskapsåret av praktiska skäl. Det betyder förstås att företag som erbjuder den här tjänsten då har mycket att stå i och det kan leda till en aningen pressad situation.

God planering för att likvidera ab

Det är alltid att föredra att man planerar på att smart sätt för likvidationen. Hellre än att kasta sig på ett bra bolag som kan köpa företag för avveckling i sista sekund så bör man tänka igenom beslutet noga. Kanske kan man i lugn och ro själv ta hand om allt som krävs för att göra en laglig avveckling och då behöver man ju inte betala för tjänsten.

Samtidigt så ska man tänka på att det krävs en hel del tid för att ta hand om likvidation av företag. Inte bara vad gäller förberedelser. När man väl har sett till att registrera avvecklingen hos Bolagsverket så måste man vara redo att komplettera eller svara på frågor under flera månaders tid. Det här kan ju uppfattas som omständligt då man kanske är upptagen med ny affärsverksamhet och faktiskt inte har tid att fortsatt se över bokföringen för den gamla.

Snabbare hjälp med snabbavveckling

Man behöver absolut inte likvidera aktiebolaget själv om man inte har tid för detta. Den som tycker att det finns viktigare saker än administrativt arbete att syssla med kan helt enkelt dra nytta av det som kallas för snabbavveckling. Det här är en tjänst som alltid är tillgänglig och som går ut på att någon annan kommer att likvidera företaget. Betalningen för detta gör man omedelbart, och efter att affären är avklarad så kommer man inte själv att behöva lägga ett halvår på att hålla ordning på den avvecklade verksamhetens bokföring.

Frivillig likvidation kräver att allt är i sin ordning

Om man vill likvidera ab på ett frivilligt sätt så är det förstås viktigt att man har skött bolaget på rätt sätt. När det finns problem med saker som de uppgifter man har gett till Bolagsverket så kan det vara så att det snarare kommer att handla om tvångslikvidation. Dessutom så är det förstås så att man måste kunna betala av skulder med hjälp av de tillgångar som man har. Om inte så kommer det kanske att bli tal om konkurs vilket är något helt annat!