När är det dags för likvidation? Tecken och strategier

Det är aldrig lätt att fatta beslutet om att avveckla ett bolag. För det mesta så kommer detta beslut efter en noga avvägning och insikt om att avvecklingen är det bästa alternativet under rådande omständigheter. Men hur vet du att det är dags för likvidation?

Det är förstås stor skillnad mellan likvidation och konkurs. När det handlar om konkurs så är det ju inget du kan säga nej eller ja till. Men när vi talar om frivillig avveckling så är det absolut en situation som du kan vara med och påverka.

Tecken på att det är dags för likvidation

När det finansiella inte håller så kan det vara ett tecken på att det är dags för likvidation. En av de mest uppenbara signalerna är när ett företag konsekvent misslyckas med att täcka skulder och driftskostnader. Detta trots att man har minskat på kostnader och även infört omstruktureringar.

När bristen på lönsamhet pågår under en längre period och det inte finns någon anledning till att tro att det kommer att bli bättre så kan likvidation vara den bästa lösningen. Det är helt klart något att överväga i denna situation.

Andra tecken kan vara:

  • Marknadsförändringar – Om efterfrågan minskar så kan det vara omöjligt att fortsätta på samma sätt. Då det inte finns några lösningar på problemet så kanske avveckling av ab blir den bästa lösningen.
  • Rättsliga utmaningar – När det uppstår juridiska problem eller då lagstiftning förändras så kan det påverka verksamheten på ett negativt sätt. Om du inte längre kan sälja en produkt för att den har blivit laglig kanske det innebär att verksamheten måste läggas ner.
  • Brist på resurser – Då det inte längre finns några resurser att tillgå för att göra en ny satsning och jobba vidare kan det också vara ett tydligt tecken om att det är dags att lägga ner ab på ett värdigt sätt.

Några strategier för likvidationsprocessen

En likvidation har alltså konstaterats som den bästa vägen att gå. Vad gör du nu? För det första bör du se till att konsultera med experter. Du kan dra nytta av att få juridisk såväl som ekonomisk rådgivning. Detta från personer som är experter på likvidationsprocesser.

Det är viktigt att skulder hanteras på ett bra sätt. Du får inte missa något. Med en detaljerad översikt av företagets skulder och tillgångar kan du se till att det hela sköts på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Tillgångar bör värderas och sälja på ett sätt som innebär att de ger ett maximalt värde.

Sedan är det förstås viktigt att du för öppen kommunikation med anställda, kunder och andra som har med din verksamhet att göra. Lämna ett gott namn efter dig. Det kan du dra nytta av om du bestämmer dig för en comeback med ett nytt bolag längre fram!