Kan du komma igen efter att du fick likvidera ab?

Det är klart att du kan komma igen efter att du fick likvidera ab! Detta oavsett om det var en konkurs eller om du valde frivillig likvidation. Många av de största entreprenörerna fick lägga ner bolag en och flera gånger innan de lyckades. Ett affärsmisslyckande kan vara en styrka som ger dig den lärdom du behöver för att lyckas med dina framtida projekt.

Likvidera ab och lära av misstag

När vi misslyckas så svider det. Det kanske känns svårt att behöva likvidera ab för att undvika en konkurs men det betyder inte att du är rökt inom affärsvärlden för all framtid. Om du kan lära dig av dina misstag och identifiera vad det var som inte fungerade så har du ett trumfkort för kommande satsningar.

Dina insikter kan vara något som gör att det kommer att fungera nästa gång. Kanske till och med gå strålande för att du har insett saker som gör den stora skillnaden och ökar dina chanser att lyckas.

Du blir en segare entreprenör

Att misslyckas är inte kul men om du har rätt attityd och blir mentalt starkare så har du allt att vinna på detta. Din erfarenhet gör dig till en segare entreprenör och du vet att du kan klara ett misslyckande så du är inte rädd för det.

När du stöter på framtida hinder så ger du dig inte. Det kan betyda att du blir effektiv som entreprenör och att du vågar där andra hade vikt sig. Med denna egenskap så är det klart att du kan lyckas trots att du var tvungen att likvidera ab vid tidigare tillfälle.

Du kan utveckla nya färdigheter

Att återhämta sig från ett affärsmisslyckande är en process. Denna process ger dig nya färdigheter och kunskaper. Detta är något som gör att du blir en entreprenör som står på stadigare grund. Du är bättre förberedd på nya utmaningar och då är du bättre rustad för en ny satsning.

Din hantering av misslyckandet kan vara till din fördel

När du hanterar ett misslyckande på rätt sätt till exempel genom att likvidera ab innan det går i konkurs så är det något som märks. Personer som du kan vilja samarbeta med längre fram är villiga att göra så då du inte har satt dem i klistret med en konkurs.

Dessutom kan investerare och affärspartners se en stor fördel med att jobba med en entreprenör som vågar ta risker och som har erfarenheten av att misslyckas. Det är inte nödvändigtvis så att tidigare misslyckanden kommer att ses som en svaghet. Särskilt inte då du var noga med att avsluta ab på rätt sätt utan kvarstående skulder till andra företag.