Hur kan man avsluta aktiebolag?

Oavsett vilket skäl man har till att vilja avsluta sin verksamhet så är det viktigt att veta att det finns lite olika metoder för detta. Man bör noga betänka vilken som kommer att fungera bäst och ge största möjliga vinning. Om det inte är så att man tvingas att lägga ner på grund av att man inte längre klarar av att betala räkningar så kan man ju rentav tjäna en slant på detta. I varje fall då man väljer rätt väg att gå. Låt oss se lite närmre på olika sätt att avsluta aktiebolag på…

Avsluta aktiebolag genom att sälja det

Det här är en metod som fungerar bra för många. När man väljer att sälja ett företag för att avsluta det så kan bolaget som köper se till att avvecklingen sker på rätt sätt. Det här kan göras med det som kallas för snabbavveckling och som innebär att man i stort sett kan bli klar med verksamheten på en dag. När man säljer så lämnar man ifrån sig ansvaret för det praktiska arbetet som krävs då man avvecklar bolag. Det här kan vara skönt att slippa då man kanske inte har lust att lära sig en massa regler och fortsätta att arbeta med pappersarbete för det nedlagda bolaget under över ett halvårs tid.

Överlåtelse av bolag

Man kan också välja att överlåta aktiebolaget istället för att lägga ner det. Det här kan man göra på lite olika sätt och bolaget kan förbli i vilande form tills dess att den som tar över vill dra igång verksamheten igen. Benefik överlåtelse kan man göra med:

  • Arv
  • Testamente
  • Gåva
  • Bodelning

Det går också att byta företagsform

Kanske vill du fortsätta arbetet men du inser att aktiebolag inte är den bästa bolagsformen. I det här läget så kan det gå bra att ombilda så att du får en annan form som bättre passar arbetet. Det här bör man se lite närmre på med hjälp av professionell rådgivning så att man gör det som kommer att vara bäst både på kort och på lång sikt.

Likvidera verksamheten

Man kan också genomföra det som kallas för likvidation. Det här kan man ta hand om med hjälp av snabbavveckling som vi har nämnt ovan. Det betyder att företaget som köper bolaget kommer att sköta avvecklingen. När likvidationen är genomförd så har man avslutat aktiebolaget och det har helt upphör att existera.

Konkurs betyder också att företaget avslutas

Man får verkligen hoppas att företaget inte behöver avslutas med en konkurs för detta innebär att man inte kan fortsätta då det inte håller ekonomiskt. Konkurser betyder för det mesta också att borgenärer inte får betalt och då lämnar man ett företagsnamn och rykte efter sig som inte direkt får folk att nicka gillande. Men konkursen bör ändå nämnas då den rent praktiskt är ett sätt att avsluta aktiebolag på.

Sälja företaget utan avslut

Man behöver ju inte sälja företaget för att avveckla det. Ibland så kanske det är så att man mest vill komma vidare och få ett eget avslut. Verksamheten kan drivas vidare av den som köper. Den här formen av avslut rör alltså inte själva produktionen eller de tjänster som man säljer och det är inte helt ovanligt att man erbjuder medarbetare att köpa och driva bolaget vidare.

Fusion

Har man en ekonomisk förening eller ett aktiebolag så kan man även avsluta det genom det som kallas för fusion. Det betyder att bolaget kommer att uppgå i ett annat företag och därmed så finns det inte längre som unikt ab. Verksamheten kommer alltså att fortsätta men det är klart att den kan komma att förändras då nya ägare beslutar om hur den ska ingå i deras koncern.

Det finns alltså lite olika sätt att avsluta aktiebolag på och det kan vara klokt att betänka detta innan man fattar ett beslut.

En reaktion på ”Hur kan man avsluta aktiebolag?”

Kommentarer är stängda.