Hur kan jag spara pengar på snabbavveckling?

Tid är pengar heter det ju. På så vis kanske vi kan säga att det borde vara självklart varför du ska välja snabblikvidation hellre än att själv sköta avvecklingsprocessen. Men det finns fler saker som kan leda till att du sparar pengar på snabbavveckling. Låt oss se närmre på några av dessa möjligheter…

Snabbavveckling spar tid

Genom att planera din snabbavveckling i god tid så spar du ännu mer tid med denna metod. När du vet att bolaget ska läggas ner kan du undvika att lägga ut onödiga pengar på utgifter som hyra, löner och driftskostnader.

Ju snabbare du kan genomföra din företagsavveckling, desto bättre. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara rör själva avvecklingen utan även allt det som du gör inför likvidationen.

Betala av skulder innan avvecklingen inleds

Ett annat sätt att spara pengar då du ska likvidera ab är att vara noga med att minimera skulder i god tid. Kanske kan du förhandla med kreditgivare om att sänka skulder eller komma överens om en jämkning. En minskad skuldbelastning innebär att avvecklingsprocessen blir enklare och kanske också billigare.

Tillgångar bör hanteras på ett effektivt sätt

Att spara pengar är en sak och att få in mer pengar för tillgångar är en annan. Se på möjligheten att sälja tillgångar som utrustning och lager till ett bättre pris. Eller att sälja på ett sätt som innebär besparingar till exempel genom att låta folk komma och hämta upp istället för att betala för leverans av maskiner och utrustning.

Se på olika priser för snabbavvecklingen

När du ser på seriösa aktörer så är det inte enorm skillnad på priser för avveckling. Men om du kikar lite närmre på den tjänst du får så kan du inse att du kan få mer för pengarna av en viss bolagsservice. Se om det går att få ett bra pris för tjänsten utan att det betyder att du inte får god support och en komplett tjänst.

Spara inte pengar på fusk

Det sista du ska göra för att spara pengar på snabbavveckling är att fuska. Detta oavsett om det är du som slarvar med skatter eller om du köper in en tvivelsam tjänst som gör detta. Det är bättre att betala lite mer för snabbavveckling som sköts på rätt sätt.

Kom ihåg att utbetalningen som du får så snabbt också är en form av besparing. Vi nämnde ju att tid är pengar. Om du får ut de medel som sitter i bolaget på kort tid så kan du ju investerar åter och därmed komma vidare rent ekonomiskt på ett effektivt sätt.

Detta kräver dock att du är väl medveten om varför du väljer snabblikvidationen och hur du har tänkt att gå vidare som entreprenör.