Hur kan en likvidation komma som en överraskning?

Det är sant att en likvidation och konkurs inte är samma sak. Men många menar ju med likvidationen slutet på ett bolag och detta beror inte så sällan på att verksamheten brast. Hur kan detta komma som en överraskning?

Att företaget kraschar borde kanske inte vara en överraskning. I varje fall inte då den som driver det har satt sig in i verksamheten på rätt sätt. Men det kan ändå finnas anledningar till att en likvidation kommer som en överraskning.

Några anledningar till att en likvidation överraskar:

Finansiella rapporter är inte korrekta

Det sker faktiskt att företag ger vilseledande finansiella rapporter. De gör detta för att ge en positivare bild av sig själva och hålla investerare glada och nöjda. Problem kan döljas eller så höjer man aktiekurser på konstgjord väg.

När detta sker så är det klart att en likvidation kan verka som något som plötsligt hände utan förvarning. Särskilt då den kommer i form av en konkurs.

Marknaden förändras snabbt

Det kan också vara så att marknadsdynamiken förändras på kort tid. Detta kan bero på tekniska framsteg som till exempel när AI blev en seriös faktor för marknadsföring online i årsskiftet 2022/23.

När ett företag inte kan anpassa sig till snabba förändringar så kan det också bli tal om en snabb likvidation. I vissa fall helt enkelt för att man försöker rädda det som går att rädda innan kraschen kan konstateras.

En skandal kan följas av en krasch

Det sker också att företag drabbas av skandaler. När ett brott har skett och detta sedan uppdagas så kan det snabbt påverka firmans förtroende. Även om det som hände inte direkt påverkar kunder så kan kunskapen om olämpligt beteende till exempel hos ledningen vara något som ger en snabb nedgång av bolagets värde.

Alltför stark tilltro till intäkterna

När ett företag har en enda intäktsström kan det blir problematiskt. Beroende av en produkt, en tjänst eller en marknad kan leda till att man plötsligt kraschar och måste likvidera ab. Om detta går hand i hand med höga skuldnivåer och dålig kassaflödeshantering så kan det blir riktigt svårt att hålla det hela flytande.

Stora risker tas utan tanke på nackdelar

Att ta risker är ju en del av företagandets själ men samtidigt så är risktagande något som kan leda till en snabb likvidation. När ett företag inte klarar av riskens nackdelar då de inträffar så kan det vara samma sak som en företagskrasch på kort tid.

Globala kriser kan också fälla företag

Vi har sett hur ekonomiska kriser såväl som globala finanskriser kan leda till att verksamheter får klappa ihop. Finanskrisen 2008 och covid-krisen 2019 är tydliga exempel på hur externa och globala faktorer kan leda till oväntade affärsmisslyckanden som kommer som en överraskning för företagsledare.