En värdig likvidation

Även om det inte har gått så bra så behöver slutet inte bli bittert. Med god planering så kan ni genomföra en värdig likvidation som inte ger dig och andra i företaget dåligt rykte. Det som kommer att göra den stora skillnaden är kunskap och en plan som du följer. Se till att andra i styrelse och anställda är väl medvetna om vad som händer så att det inte blir dålig stämning.

Beslutet om likvidation fattas

När ni har haft en bolagsstämma och beslutat om likvidation så finns det viktiga saker att ta hand om. Det kan ju fortfarande finnas skulder som inte är betalda och abonnemang som ni förbundit er till. En likvidator kan gå igenom allt som måste avslutas och säkra att ni inte lämnar ogjort bakom er. Här är det viktigt att vara detaljerad. En missad räkning kan ge sura konsekvenser. Det är ju också synd att inte få in betalningar som ännu inte har gjorts.

Ett gott rykte

Om det är så att du och andra som är inblandade i verksamheten ska jobba vidare inom samma bransch så finns det god anledning till att likvidera på ett bra sätt. Ni vill inte få ett dåligt rykte. Det kan försvåra kommande projekt, både som ägare av nya företag och som anställd.

Se till att få rådgivning om hur verksamheten ska upplösas på ett snyggt sätt. Det kan finnas punkter som du har missat och som blir mycket viktiga för hur kunder och bekanta kommer att minnas ditt företag och hur det sköttes.