Det är viktigt att sätta ett datum för frivillig likvidation

En frivillig likvidation kan utföras av flera olika skäl. När man bestämmer sig för att lägga ner bolaget på egen hand så finns det en procedur att följa. Det är väldigt viktigt att varje steg av likvidationsprocessen utförs på ett korrekt sätt. Om man missar något så kan det komma tillbaka vid senare tillfälle. Det här gäller särskilt skatt som ska betalas. Man ska inte tro att det går att hoppa över avgifter och skatt som ska betalas. Bolagsverket kommer att notera om det fattas pengar och då är det den som ägde företaget vid likvidationen som har ansvaret.

Vad är frivillig likvidation?

Man kan säga att frivillig likvidation är motsatsen till tvångslikvidation. När man väljer att likvidera frivilligt så är det bolagets styrelse som tillsammans med ägare kommer överens om att det är dag att likvidera. Man genomför en bolagsstämma där man fattar och nedtecknar detta beslut.

Datumet för likvidation bestäms på bolagsstämman

Något som man måste notera är att datumet för likvidationen sätts på bolagsstämman. Om man av någon anledning glömmer bort att ange ett datum så kommer dagen då man fattar beslutet att ses som datumet för likvidationen. Det kan ju bli problematiskt om företaget inte är redo för nedläggning på en gång. Därmed så är det mycket viktigt att man följer ett protokoll för hur man fattar beslutet om likvidation.

Sälja ab för att lägga ner

Det tar omkring 7 månader att avsluta bolag. Om det är så att man föredrar att låta någon annan ta hand om processen så kan man sälja ab för att lägga ner. Det här är alls inte särskilt komplicerat. Det viktigaste är att man säljer aktiebolaget till en bolagsservice som jobbar på rätt sätt. De kommer ju att ta ansvaret för att se till att den frivilliga likvidationen utförs i enlighet med lag och i tid. När man säljer så får man genast ut pengarna för bolaget minus den avgift som bolagsservicen tar för att likvidera. Det här kan också vara en stor fördel. Det särskilt om det är så att man vill kunna gå vidare lite snabbare.

För att veta exakt vad det kommer att innebära att sälja bolaget för att likvidera det så ska man rådgöra direkt med företaget som kan ge tjänsten. Då kan man ställa frågor omkring processen och vem som tar ansvar för vad. Det är ju också viktigt att få veta hur mycket man kan få ut för bolaget på detta vis. Detta kan skilja sig beroende på hur verksamheten har fungerat och vilken bolagsservice som man vänder sig till.