Kategoriarkiv: Likvidation

Hur kan en likvidation komma som en överraskning?

Det är sant att en likvidation och konkurs inte är samma sak. Men många menar ju med likvidationen slutet på ett bolag och detta beror inte så sällan på att verksamheten brast. Hur kan detta komma som en överraskning?

Att företaget kraschar borde kanske inte vara en överraskning. I varje fall inte då den som driver det har satt sig in i verksamheten på rätt sätt. Men det kan ändå finnas anledningar till att en likvidation kommer som en överraskning.

Några anledningar till att en likvidation överraskar:

Finansiella rapporter är inte korrekta

Det sker faktiskt att företag ger vilseledande finansiella rapporter. De gör detta för att ge en positivare bild av sig själva och hålla investerare glada och nöjda. Problem kan döljas eller så höjer man aktiekurser på konstgjord väg.

När detta sker så är det klart att en likvidation kan verka som något som plötsligt hände utan förvarning. Särskilt då den kommer i form av en konkurs.

Marknaden förändras snabbt

Det kan också vara så att marknadsdynamiken förändras på kort tid. Detta kan bero på tekniska framsteg som till exempel när AI blev en seriös faktor för marknadsföring online i årsskiftet 2022/23.

När ett företag inte kan anpassa sig till snabba förändringar så kan det också bli tal om en snabb likvidation. I vissa fall helt enkelt för att man försöker rädda det som går att rädda innan kraschen kan konstateras.

En skandal kan följas av en krasch

Det sker också att företag drabbas av skandaler. När ett brott har skett och detta sedan uppdagas så kan det snabbt påverka firmans förtroende. Även om det som hände inte direkt påverkar kunder så kan kunskapen om olämpligt beteende till exempel hos ledningen vara något som ger en snabb nedgång av bolagets värde.

Alltför stark tilltro till intäkterna

När ett företag har en enda intäktsström kan det blir problematiskt. Beroende av en produkt, en tjänst eller en marknad kan leda till att man plötsligt kraschar och måste likvidera ab. Om detta går hand i hand med höga skuldnivåer och dålig kassaflödeshantering så kan det blir riktigt svårt att hålla det hela flytande.

Stora risker tas utan tanke på nackdelar

Att ta risker är ju en del av företagandets själ men samtidigt så är risktagande något som kan leda till en snabb likvidation. När ett företag inte klarar av riskens nackdelar då de inträffar så kan det vara samma sak som en företagskrasch på kort tid.

Globala kriser kan också fälla företag

Vi har sett hur ekonomiska kriser såväl som globala finanskriser kan leda till att verksamheter får klappa ihop. Finanskrisen 2008 och covid-krisen 2019 är tydliga exempel på hur externa och globala faktorer kan leda till oväntade affärsmisslyckanden som kommer som en överraskning för företagsledare.

Kan du komma igen efter att du fick likvidera ab?

Det är klart att du kan komma igen efter att du fick likvidera ab! Detta oavsett om det var en konkurs eller om du valde frivillig likvidation. Många av de största entreprenörerna fick lägga ner bolag en och flera gånger innan de lyckades. Ett affärsmisslyckande kan vara en styrka som ger dig den lärdom du behöver för att lyckas med dina framtida projekt.

Likvidera ab och lära av misstag

När vi misslyckas så svider det. Det kanske känns svårt att behöva likvidera ab för att undvika en konkurs men det betyder inte att du är rökt inom affärsvärlden för all framtid. Om du kan lära dig av dina misstag och identifiera vad det var som inte fungerade så har du ett trumfkort för kommande satsningar.

Dina insikter kan vara något som gör att det kommer att fungera nästa gång. Kanske till och med gå strålande för att du har insett saker som gör den stora skillnaden och ökar dina chanser att lyckas.

Du blir en segare entreprenör

Att misslyckas är inte kul men om du har rätt attityd och blir mentalt starkare så har du allt att vinna på detta. Din erfarenhet gör dig till en segare entreprenör och du vet att du kan klara ett misslyckande så du är inte rädd för det.

När du stöter på framtida hinder så ger du dig inte. Det kan betyda att du blir effektiv som entreprenör och att du vågar där andra hade vikt sig. Med denna egenskap så är det klart att du kan lyckas trots att du var tvungen att likvidera ab vid tidigare tillfälle.

Du kan utveckla nya färdigheter

Att återhämta sig från ett affärsmisslyckande är en process. Denna process ger dig nya färdigheter och kunskaper. Detta är något som gör att du blir en entreprenör som står på stadigare grund. Du är bättre förberedd på nya utmaningar och då är du bättre rustad för en ny satsning.

Din hantering av misslyckandet kan vara till din fördel

När du hanterar ett misslyckande på rätt sätt till exempel genom att likvidera ab innan det går i konkurs så är det något som märks. Personer som du kan vilja samarbeta med längre fram är villiga att göra så då du inte har satt dem i klistret med en konkurs.

Dessutom kan investerare och affärspartners se en stor fördel med att jobba med en entreprenör som vågar ta risker och som har erfarenheten av att misslyckas. Det är inte nödvändigtvis så att tidigare misslyckanden kommer att ses som en svaghet. Särskilt inte då du var noga med att avsluta ab på rätt sätt utan kvarstående skulder till andra företag.

Vanliga misstag den som ska likvidera aktiebolag gör

Det är inte alltid så enkelt att likvidera en verksamhet. Detta oavsett om du väljer att sälja bolaget för att få hjälp eller om du kommer att sköta det hela själv. Innan du ens kommer igång med att likvidera aktiebolag så finns det saker att tänka på. Vi ska kika lite närmre på några vanliga misstag som folk ofta gör då de ska lägga ner ett bolag.

Likvidera aktiebolag utan rådgivning

Detta är mycket vanligt och det kan vara ett stort misstag. Om du lägger ner din verksamhet utan att konsultera med proffs så kan du missa en massa viktig information. Juridiska, finansiella och skatteexperter kan ge ovärderlig vägledning om det bästa sättet att likvidera aktiebolag och samtidigt minimera risker och skulder som du kan dra på dig.

Att inte få rådgivning från experter kan leda till oväntade konsekvenser såsom straff för skattebrott och rättsliga tvister. Detta kan också ske om du säljer ditt bolag för avveckling till en oseriös aktör. Även här är det inte så dumt att få lite rådgivning så att du kan säkra dig om att avvecklingen kommer att ske på ett lagligt sätt.

Intressenter får inte informationen som de behöver

Att misslyckas med att kommunicera med intressenter som anställda, leverantörer, kunder och fordringsägare kan leda till förvirring och skadade relationer. Företagsägare bör utveckla en kommunikationsplan för att informera alla relevanta parter om den förestående nedläggningen och ta itu med eventuella frågor eller bekymmer de kan ha.

Detta ska göras i god tid. Ett vanligt misstag inför en avveckling av ab är att vänta för länge med detta. Då kan det framstå som att du som företagsledare inte bryr dig om de som förlitar sig på din verksamhet på olika sätt.

Skulder ignoreras eller glöms bort

Företagsägare måste ta itu med alla utestående skulder innan de stänger verksamheten. Detta är ett måste för att det ens ska bli möjligt att likvidera ett bolag. Att ignorera dessa skyldigheter kan leda till rättsliga åtgärder och skada din personliga kreditvärdighet såväl som ditt rykte som entreprenör.

Det är avgörande att betala av skulder, förhandla med borgenärer och lösa eventuella utestående ekonomiska förpliktelser innan du lägger ner verksamheten. Detta ska skötas på ett korrekt sätt. Om du tar hand om alla skulder i god tid kan det också vara något som spar dig pengar i samband med att du lägger ner bolaget.

Uppsägning av avtal och kontrakt

Det är också ett vanligt misstag att glömma bort att säga upp löpande kontrakt och avtal med leverantörer, leverantörer och tjänsteleverantörer i god tid. Underlåtenhet att avbryta eller omförhandla dessa kontrakt innan stängning av en verksamhet kan leda till onödiga utgifter och potentiella rättsliga tvister. Företagsägare bör granska alla avtal och vidta nödvändiga åtgärder för att säga upp eller uppfylla dem på lämpligt sätt.

Otillräcklig dokumentation och bokföring

Korrekt dokumentation och bokföring är avgörande när man lägger ner ett företag. Företagsägare bör föra detaljerade register över alla transaktioner, kontrakt och kommunikation relaterade till stängningen.

Denna dokumentation kan vara avgörande för att lösa eventuella tvister eller juridiska frågor som kan uppstå efter att verksamheten har stängts. Din revisor kan hjälpa dig med all dokumentation du behöver men ta också reda på hur du ska bokföra hanteringen av avvecklingen om du väljer att likvidera aktiebolag på egen hand.

Påskynda stängningsprocessen för att det är bråttom

Att stänga ett företag är en komplex process och att skynda sig igenom den kan leda till misstag som blir kostsamma. Företagsägare bör ge sig själva gott om tid att planera och genomföra avvecklingen och se till att de tar upp alla juridiska, finansiella och operativa aspekter.

En välplanerad stängning hjälper till att minimera riskerna och möjliggöra en smidigare övergång. Undvik det alltför vanliga misstaget att skynda på för att bli klar med det hela på kortast möjliga tid!

Att försumma känslomässigt välbefinnande

Att stänga ett företag kan vara en betydande känslomässig påfrestning för företagare och många försummar det känslomässiga välbefinnande under processen. Kanske för att detta verkar lite flummigt eller onödigt.

Det är viktigt att erkänna den känslomässiga effekten av att likvidera aktiebolag och att söka stöd från vänner, familj eller professionella rådgivare för att hjälpa till att hantera stressen och utmaningarna som på ett naturligt sätt uppstår då du lägger ner ditt bolag.

5 myter om likvidation som inte stämmer

Ordet likvidation kan få dig att rysa. Det låter som en väldigt trist sak och visst kan det vara så att en avveckling av bolag inte är frivillig. Detta både om det rör sig om tvångslikvidation och då du själv fattar beslutet. Men det finns också likvidationer som inte alls är negativa.

Vi tar en titt på 5 myter om likvidation och undersöka om det finns någon sanning i dem…

  1. Likvidation och konkurs är samma sak

En likvidation och konkurs är inte samma sak. Detta är en myt. Konkursen är en form av likvidation som sker när du inte driver ditt bolag på ett sätt som håller. Konkurs är trist och något som får negativa konsekvenser för din framtida ekonomi. En likvidation som inte innebär skulder som aldrig löses är inte alls samma sak.

  1. Det är bara privatpersoner som lägger ner bolag

Det är lätt att tro att det bara är privata företagare som kan tvingas eller välja att likvidera ab men så är det förstås inte. Idag vet vi att kommuner driver bolag och därmed har de också möjligheten att fatta beslut om att avveckla. Om de inte driver bolaget på ett bra sätt kan det bli likvidation i form av konkurs även för en kommun!

  1. Likvidation är samma sak som misslyckande

I och med att det faktiskt går att välja att lägga ner bolag på frivillig väg så är en likvidation inte nödvändigtvis samma sak som ett misslyckade. Den som har drivit ett bolag hela sitt liv och som inte har någon som kan ta över kan ju bestämma sig för avveckling för att kunna släppa verksamheten och gå i pension.

När du väljer att likvidera för att rädda det som räddas kan är det ju tvärtom inte ett misslyckande. Att ta ansvar och lägga ner en verksamhet som inte fungerar för att betala tillbaka skulder då det är möjligt är ju en styrka.

  1. Likvidation slutar alltid med skulder

Det här är en myt. Då du kan lägga ner ab innan möjligheten att betala igen räkningar försvinner så behöver det hela inte sluta med skulder. En väl planerad avveckling slutar inte med skulder. Så likvidation och skulder är absolut inte två saker som alltid hör ihop. Likvidation i form av konkurs är förstås en situation då det hela slutar med skulder.

  1. Du måste sköta likvidationen själv

Det är inte alls så att du måste avveckla ditt bolag själv bara för att du äger det och sitter i styrelsen. Idag kan du välja att sälja bolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Då får du ut pengarna ur bolaget på en gång och sedan behöver du inte klara av likvidationen på egen hand.

Är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab?

Om du har ett vilande bolag och bestämmer dig för att avveckla det så är det samma sak som att likvidera ab. En likvidation betyder att bolaget upphör att existera och den kan du ju genomföra helt frivilligt för att få loss kapitalet som finns i bolaget. En metod är att sälja ab för att få det avvecklat, det kallas för snabbavveckling.

Men är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab?

I grund och botten är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab frivilligt. Det finns inga särskilda regler som gäller för bolag som köper ab för att sköta en likvidation. De måste genomföra samma steg som du hade fått ta om du avvecklat ab själv.

För dig som säljer ab för likvidation så innebär det att du inte kommer att ha det juridiska ansvaret för avvecklingen. Det tar bolaget som köper ditt ab över. När du har sålt ditt ab är du klar med det. Avvecklingen sker sedan precis som den ska och det kommer att ta många månader innan den är klar.

Det måste vara en seriös snabbavveckling

Nu är det viktigt att du inser att den som genomför snabbavvecklingen måste jobba på ett seriöst sätt. Om du skulle sälja ab till ett bolag som fuskar och som kanske inte ens genomför en likvidation så kan det innebära stora problem för dig längre fram.

Bara för att du blir klar på en gång så betyder det ju inte att ditt bolag nu är likviderat. Det tar upp till 9 månader, ibland mer, att genomföra en komplett bolagsavveckling. Skatter ska betalas in och kommunikation med Bolagsverket ska skötas enligt konstens alla regler.

Du bör alltså kontrollera att det företag du vill sälja ab för likvidation till är seriöst. Detta får du snabbt reda på genom att se på omdömen och givetvis också genom att se på företagets tillstånd från Finansinspektionen att bedriva den här typen av verksamhet i Sverige.

Kom ihåg att likviderat är likviderat!

Om du väljer snabbavveckling för att likvidera ab är det viktigt att du förstår att gjort är gjort. Det går inte att ångra detta när du väl har sålt och fått pengarna för ditt bolag. Då kommer det att avvecklas oavsett om du kontaktar bolaget som köpt och vill ha tillbaka ditt ab eller inte.

Man kan inte avboka en avvecklingsprocess som är igång. Om du vill dra igång ett ab igen får du alltså börja om från början. Du bör ha tänkt igenom detta då du bestämmer dig för att likvidera ab. Detta oavsett om du säljer det för att ett annat bolag ska avveckla eller om du tar hand om likvidationen på egen hand.

Förbrukat aktiekapital kan leda till att du får likvidera aktiebolag

Ett aktiebolag måste ha ett aktiekapital. Storleken på detta kapital bestämmer du när du drar igång bolaget eller köper ett lagerbolag. Om aktiebolaget inte används på rätt sätt så kan det leda till att du får likvidera aktiebolag. Detta är mycket viktigt att vara medveten om från start!

Likvidera aktiebolag på grund av förbrukat aktiekapital

Det är tillåtet att använda aktiekapital i verksamheten. Det måste inte förbli orört och kan förstås vara en stor hjälp då det krävs en investering. Men det är viktigt att göra detta med eftertanke och att inte överskrida de gränser som finns.

Ett inköp som genererar större inkomster kan ju snabbt leda till att aktiekapitalet ökas igen. Kanske till och med till en större summa vilket påverkar bolagets kreditvärdighet på ett positivt sätt. Men om du istället minskar aktiekapitalet så att det är mindre än hälften av den ursprungliga storleken så kan det innebära tvångslikvidation.

Du får tid på dig att korrigera aktiekapitalet

Det är inte så att ett för stort uttag av aktiekapital genast leder till att du måste likvidera aktiebolag. Det här är en process som tar tid. Om detta sker så är det du som aktieägare som har ansvaret. Då kommer du att få tid på dig att rätta till felet.

Om du inte gör det så kan det bli så att du blir tvungen att likvidera. På grund av detta är det väldigt viktigt att alltid ha full koll på vad som händer med aktiekapitalet. Många väljer att investera på andra sätt för att inte riskera att hamna i situationen där det hotas med likvidation.

Minimera förluster då du ska sälja aktiebolag för avveckling

När du vet att företaget inte har en framtid så finns det mycket att göra för att minimera förluster då du ska sälja aktiebolag för avveckling. Det främsta du kan göra är att undvika att dra på det hela. Ju snabbare du tar tag i det som ska förberedas inför försäljningen, ju mindre förlorar du på affären.

Du kan sälja aktiebolag för avveckling då det är vilande

Det går inte att sälja bolag för avveckling om det fortfarande är verksamt. De bolagstjänster som köper ab för att avveckla köper inte lokaler, kundengagemang och annat som kan ingå när du säljer aktiebolag för vidare drift.

För att spara pengar så gäller det att spara tid. Det betyder att du bör jobba effektivt med att se till att bolaget verkligen är vilande och att alla papper och dokumentation som krävs finns på plats. Om det kommer att bli många turer fram och tillbaka mellan dig och bolagsservice innan du kan sälja så är det inte så bra.

Det är bättre att jobba på ett effektivt sätt och se till att bolaget i stort sett kan säljas samma vecka som du erbjuder det till den bolagstjänst du tycker har bäst villkor för affären.

Det kostar pengar att avveckla ab

Om du inte tänker sköta avvecklingen själv och väljer att sälja aktiebolag så får du inse att det kommer att kosta med likvidation. När ett bolag köper ditt ab för avveckling så tar de betalt för processen som de får ta hand om så snart som köpet är genomfört.

Vissa tjänster tar flera tusen kronor för detta, andra kostar mindre. Det är inte så att du kan jämföra kostnaden mellan olika tjänster rätt av. En billigare avveckling kan absolut fungera men är kanske inte lika smidig som den som kostar mer.

Du bör alltid ta reda på vad du får för pengarna. Om en billigare likvidation innebär att du har mer pengar då det hela är klart men att du sedan åker på skatt och avgifter så är det ju inte så mycket värt.

Sälja aktiebolag och få pengarna direkt

Att kunna sälja aktiebolag och få ut pengarna från det direkt är förstås också något som minimerar kostnader och förluster. Att du inte behöver vänta över ett halvår på pengarna kan ju även innebära att du kommer vidare med andra investeringar som kan ge avkastning.

Det gäller alltid att se hela bilden för att komma fram till hur du på bästa vis minimerar förluster och får ut max av att sälja aktiebolag för avveckling. I vissa fall kan det ju vara så att det ändå blir bäst att sköta hela processen själv och att inte sälja. Det här beror på dig, den tid du har för jobbet och hur du värderar din tid.

Innebär mindre aktiekapital större risk för likvidation?

Företagsamheten är viktig för ett land. Det är ju den som genererar jobb och de pengar som den offentliga sektorn behöver för att fungera. Men i svåra ekonomiska tider är det fler som drar sig för att starta ett bolag. Kan mindre aktiekapital för att få fler att dra igång företag leda till större risk för likvidation, det är frågan vi måste ställa oss…

Likvidation då verksamheten inte är genomtänkt

Det finns alltid risk för att det blir likvidation om verksamheten inte är genomtänkt. När det till exempel inte finns en proper affärsplan på plats så kan det mycket väl bli så att det hela snabbt faller. Med ett mindre aktiekapital går det ännu snabbare.

Det som kan ses som en fördel är förstås att det inte håller lika länge som det kan göra med ett större aktiekapital. Det skulle ju kunna innebära att man därmed har mindre skulder och faktiskt kan få till en likvidation som inte är synonym med konkurs.

Då det är för enkelt att dra igång ett aktiebolag så finns risken för att det hela är ogenomtänkt och då är det klart att risken för att det blir avveckling ökar.

För dålig kunskap om att driva bolag

En annan sak som ofta nämns då man talar om möjlighet till bolag med litet aktiekapital på 25 000 kronor är att detta kan leda till att folk utan kunskap hoppa på ab-tåget. Det i sin tur gör att man inte förstår hur ett aktiekapital ska hanteras.

Utöver detta kanske det brister i kunskap om regler för hur man driver ett ab. Då finns risken för att det blir avveckling för att dessa regler inte följs. Bolagsverket kan inte godta bristande kunskap som orsak för regelbrott. Det blir likvidation ändå!

När kunskapen brister är det verkligen ett problem. Att göra det lättare att starta ab kan förvisso vara bra då fler försöker. Men samtidigt tycks det vara så att de som försöker inte förstår att de måste lära sig mer om hur man driver denna bolagsform innan de registrerar bolag.

För vissa kan det vara en fantastisk möjlighet

Nu är det förstås så att det finns de som verkligen kan tjäna på möjligheten att dra igång ett bolag med så lite pengar som 25 000 kronor. För den som jobbar hemifrån och har minimalt med omkostnader är ju risken liten.

Är affärskonceptet lyckat så kan det ju snart bli så att man på helt naturlig väg utökar aktiekapitalet. Detta är förstås också tanken med chansen att bilda eget bolag. I det här scenariot kan vi inte säga att ett mindre aktiekapital skulle öka risken för likvidation. Tvärtom kan det vara det som gör att det faktiskt blir möjligt att få igång en lukrativ verksamhet som senare kommer att ge jobbtillfällen och större skatteintäkter för Sverige.

Vem har sagt att du måste likvidera ab?

Vi har sagt det förr och vi säger det igen, du behöver inte likvidera ab själv. Faktum är att du kanske borde ställa dig frågan vem som har sagt att du måste göra det. Det finns ingen skriven eller oskriven lag om att den som startar bolag själv också måste lägga ner det på egen hand. Betala istället för servicen och gör något vettigare med din tid.

Likvidera ab eller göra något annat?

Frågan är ytterst relevant. Den som påstår att du måste likvidera ab själv är uppenbarligen inte den som kommer att få sitta med själva arbetet. Det är lätt att kasta ur sig att det är hur enkelt som helst att avveckla ab. Det är förvisso inte svårt men betänk vad du skulle kunna göra med din tid.

Med en snabbavveckling så har du fria händer. Dessutom har du fått ut pengarna från ditt bolag. Kanske är det dags för en välbehövlig semester eller något annat som du äntligen känner dig redo för. En del använder pengarna från bolaget för att investera i nya projekt.

Vad du gör med kapitalet som frigörs då du får snabbavveckling är upp till dig. Det viktiga att beakta här är att du får möjligheten att göra något annat. Mycket snabbare dessutom än om du hade avvecklat själv under 7-9 månaders tid.

Det är inte skämskudde att sälja för likvidation

Du vet mycket väl att du skulle klara av att likvidera ab på egen hand. Att du inte gör det betyder inte att du inte förstår hur man läser instruktioner på Bolagsverkets hemsida. Det handlar snarare om att du värderar din tid högt. Det kan du vara stolt över.

Dessutom är det ju inte alls särskilt dyrt att få en snabbavveckling avklarad. Har du bara dina papper på plats för ett vilande bolag kan du se det hela som klappat och klart inom några dagars tid. Dessutom är det ju inte så att du är skyldig att rapportera till någon vad du gjorde med ditt företag. Det är din ensak.

Gör som du vill

Summan av kardemumman är att det är ditt beslut hur du avvecklar ditt bolag. Om du tycker att det känns segt att vänta på svar från Bolagsverket och sköta det hela i enlighet med svenska regler är det ju bättre att du säljer. Då slipper du bekymra dig om att det hela görs i tid och på rätt sätt.

Likvidera ab själv om du vill det men dra dig inte för att sälja för att få hjälpen för att du tror att det inte är okej. Det är godkänt av Finansinspektionen så det finns verkligen inte så mycket att fundera på. Få hjälp med likvidationen och gör vad du vill med ditt liv!

Är det dyrt att likvidera aktiebolag?

Om du måste tvångslikvidera ditt bolag är det klart att det kan bli dyrt. När det är tal om en konkurs så är det ju så att skulderna är så pass stora att det inte längre går att fortsätta. Regelbrott kan också leda till att man blir tvungen att likvidera aktiebolag och då kan det också bli dyrt.

Kostnad för att likvidera aktiebolag själv

När det gäller en likvidation som inte beror på regelbrott eller konkurs så blir det förstås inte kostsamt på samma sätt. Här handlar det mest om din egen tid. Du måste se till att alla steg som ska tas för en likvidation tas. Det är viktigt att inte göra fel för det kan bli kostsamt senare.

Det är först och främst avgifter och skatter som kommer att kosta. Hur mycket det blir beror på ditt bolag och dess status. Ett vilande bolag är mindre kostsamt att avveckla. Det här är en enklare process och då kan du till och med fundera på att sälja bolaget för att få det avvecklat av någon annan.

Snabbavveckling kostar pengar

När du säljer ditt ab för att få hjälp med att likvidera aktiebolag så kallas det för snabbavveckling. Det här är inte gratis men det spar tid. Den tiden kan förstås vara mycket värdefull för dig. Du får betala några tusen kronor för att en bolagsservice ska likvidera bolaget åt dig. Men samtidigt får du ju ut aktiekapitalet på en gång.

Det här kanske möjliggör andra projekt som du vill komma igång med. Då har du eventuellt vunnit mer på att betala för tjänsten än vad du förlorar. När du räknar på kostnader måste du ju även tänka på detta. Det är inte alltid så enkelt att uppskatta kostnad för likvidation och se det enbart som en förlust.