Alla inlägg av Bolagsägaren

Kan du komma igen efter att du fick likvidera ab?

Det är klart att du kan komma igen efter att du fick likvidera ab! Detta oavsett om det var en konkurs eller om du valde frivillig likvidation. Många av de största entreprenörerna fick lägga ner bolag en och flera gånger innan de lyckades. Ett affärsmisslyckande kan vara en styrka som ger dig den lärdom du behöver för att lyckas med dina framtida projekt.

Likvidera ab och lära av misstag

När vi misslyckas så svider det. Det kanske känns svårt att behöva likvidera ab för att undvika en konkurs men det betyder inte att du är rökt inom affärsvärlden för all framtid. Om du kan lära dig av dina misstag och identifiera vad det var som inte fungerade så har du ett trumfkort för kommande satsningar.

Dina insikter kan vara något som gör att det kommer att fungera nästa gång. Kanske till och med gå strålande för att du har insett saker som gör den stora skillnaden och ökar dina chanser att lyckas.

Du blir en segare entreprenör

Att misslyckas är inte kul men om du har rätt attityd och blir mentalt starkare så har du allt att vinna på detta. Din erfarenhet gör dig till en segare entreprenör och du vet att du kan klara ett misslyckande så du är inte rädd för det.

När du stöter på framtida hinder så ger du dig inte. Det kan betyda att du blir effektiv som entreprenör och att du vågar där andra hade vikt sig. Med denna egenskap så är det klart att du kan lyckas trots att du var tvungen att likvidera ab vid tidigare tillfälle.

Du kan utveckla nya färdigheter

Att återhämta sig från ett affärsmisslyckande är en process. Denna process ger dig nya färdigheter och kunskaper. Detta är något som gör att du blir en entreprenör som står på stadigare grund. Du är bättre förberedd på nya utmaningar och då är du bättre rustad för en ny satsning.

Din hantering av misslyckandet kan vara till din fördel

När du hanterar ett misslyckande på rätt sätt till exempel genom att likvidera ab innan det går i konkurs så är det något som märks. Personer som du kan vilja samarbeta med längre fram är villiga att göra så då du inte har satt dem i klistret med en konkurs.

Dessutom kan investerare och affärspartners se en stor fördel med att jobba med en entreprenör som vågar ta risker och som har erfarenheten av att misslyckas. Det är inte nödvändigtvis så att tidigare misslyckanden kommer att ses som en svaghet. Särskilt inte då du var noga med att avsluta ab på rätt sätt utan kvarstående skulder till andra företag.

Vanliga misstag den som ska likvidera aktiebolag gör

Det är inte alltid så enkelt att likvidera en verksamhet. Detta oavsett om du väljer att sälja bolaget för att få hjälp eller om du kommer att sköta det hela själv. Innan du ens kommer igång med att likvidera aktiebolag så finns det saker att tänka på. Vi ska kika lite närmre på några vanliga misstag som folk ofta gör då de ska lägga ner ett bolag.

Likvidera aktiebolag utan rådgivning

Detta är mycket vanligt och det kan vara ett stort misstag. Om du lägger ner din verksamhet utan att konsultera med proffs så kan du missa en massa viktig information. Juridiska, finansiella och skatteexperter kan ge ovärderlig vägledning om det bästa sättet att likvidera aktiebolag och samtidigt minimera risker och skulder som du kan dra på dig.

Att inte få rådgivning från experter kan leda till oväntade konsekvenser såsom straff för skattebrott och rättsliga tvister. Detta kan också ske om du säljer ditt bolag för avveckling till en oseriös aktör. Även här är det inte så dumt att få lite rådgivning så att du kan säkra dig om att avvecklingen kommer att ske på ett lagligt sätt.

Intressenter får inte informationen som de behöver

Att misslyckas med att kommunicera med intressenter som anställda, leverantörer, kunder och fordringsägare kan leda till förvirring och skadade relationer. Företagsägare bör utveckla en kommunikationsplan för att informera alla relevanta parter om den förestående nedläggningen och ta itu med eventuella frågor eller bekymmer de kan ha.

Detta ska göras i god tid. Ett vanligt misstag inför en avveckling av ab är att vänta för länge med detta. Då kan det framstå som att du som företagsledare inte bryr dig om de som förlitar sig på din verksamhet på olika sätt.

Skulder ignoreras eller glöms bort

Företagsägare måste ta itu med alla utestående skulder innan de stänger verksamheten. Detta är ett måste för att det ens ska bli möjligt att likvidera ett bolag. Att ignorera dessa skyldigheter kan leda till rättsliga åtgärder och skada din personliga kreditvärdighet såväl som ditt rykte som entreprenör.

Det är avgörande att betala av skulder, förhandla med borgenärer och lösa eventuella utestående ekonomiska förpliktelser innan du lägger ner verksamheten. Detta ska skötas på ett korrekt sätt. Om du tar hand om alla skulder i god tid kan det också vara något som spar dig pengar i samband med att du lägger ner bolaget.

Uppsägning av avtal och kontrakt

Det är också ett vanligt misstag att glömma bort att säga upp löpande kontrakt och avtal med leverantörer, leverantörer och tjänsteleverantörer i god tid. Underlåtenhet att avbryta eller omförhandla dessa kontrakt innan stängning av en verksamhet kan leda till onödiga utgifter och potentiella rättsliga tvister. Företagsägare bör granska alla avtal och vidta nödvändiga åtgärder för att säga upp eller uppfylla dem på lämpligt sätt.

Otillräcklig dokumentation och bokföring

Korrekt dokumentation och bokföring är avgörande när man lägger ner ett företag. Företagsägare bör föra detaljerade register över alla transaktioner, kontrakt och kommunikation relaterade till stängningen.

Denna dokumentation kan vara avgörande för att lösa eventuella tvister eller juridiska frågor som kan uppstå efter att verksamheten har stängts. Din revisor kan hjälpa dig med all dokumentation du behöver men ta också reda på hur du ska bokföra hanteringen av avvecklingen om du väljer att likvidera aktiebolag på egen hand.

Påskynda stängningsprocessen för att det är bråttom

Att stänga ett företag är en komplex process och att skynda sig igenom den kan leda till misstag som blir kostsamma. Företagsägare bör ge sig själva gott om tid att planera och genomföra avvecklingen och se till att de tar upp alla juridiska, finansiella och operativa aspekter.

En välplanerad stängning hjälper till att minimera riskerna och möjliggöra en smidigare övergång. Undvik det alltför vanliga misstaget att skynda på för att bli klar med det hela på kortast möjliga tid!

Att försumma känslomässigt välbefinnande

Att stänga ett företag kan vara en betydande känslomässig påfrestning för företagare och många försummar det känslomässiga välbefinnande under processen. Kanske för att detta verkar lite flummigt eller onödigt.

Det är viktigt att erkänna den känslomässiga effekten av att likvidera aktiebolag och att söka stöd från vänner, familj eller professionella rådgivare för att hjälpa till att hantera stressen och utmaningarna som på ett naturligt sätt uppstår då du lägger ner ditt bolag.

Övertyga barnen om att ta över eller snabbavveckling?

Att överföra ett familjeföretag från en generation till nästa kan vara en skrämmande uppgift. Det finns en dröm om att göra detta och kanske är du själv ett barn som tog vid där dina föräldrar gick i pension. Men ska du övertyga barnen om att ta över eller välja snabbavveckling för ditt vilande bolag?

Även om många föräldrar hoppas att deras barn ska ta över familjeföretaget så kan det ju vara en utmaning att övertyga dem om att göra det. Här kommer vi att utforska några tips för att övertyga barn att ta över familjeföretaget såvida du inte väljer snabbavveckling och låter de unga jobba mot sina egna drömmar…

Börja tidigt om du inte vill genomföra snabbavveckling!

Ju tidigare du börjar diskutera familjeföretaget med dina barn, desto mer tid kommer de att ha att överväga det som ett karriäralternativ. Prata med dem om företagets historia, din passion för det och de potentiella fördelarna med att ta över familjeföretaget.

Detta kommer att så frön tidigt och få dem att tänka på möjligheten att gå med i familjeföretaget. Dessutom kan ju ett positivt samtal om familjeföretaget samt möjligheten att få vara delaktig i dess verksamhet gör att barnen på ett naturligt sätt intresserar sig.

Uppmuntra dem att engagera sig familjens skrå

Uppmuntra dina barn att tidigt engagera sig i familjeföretaget. Detta oavsett om det är genom små uppgifter eller praktik. Detta kommer att ge dem en smak av hur det är att arbeta i verksamheten och hjälpa dem att förstå den dagliga verksamheten. Denna erfarenhet kan också hjälpa dem att bygga upp en känsla av ägarskap och stolthet över verksamheten.

Om det är så att bolaget är vilande så gäller det istället att prata mycket om möjligheten att dra igång igen. Låt barnen vara delaktiga i diskussioner omkring hur detta skulle kunna gå till. Då blir det eventuellt ingen snabbavveckling.

Markera fördelarna med att driva företaget

Var tydlig med fördelarna med att ta över familjeföretaget, såsom anställningstrygghet, potentialen för tillväxt och expansion och möjligheten att bygga vidare på ett befintligt arv. Betona också känslan av tillfredsställelse som kommer med att föra vidare en familjetradition och stoltheten som kommer med att vara en del av ett framgångsrikt familjeföretag.

Var öppen och ärlig mot dina barn

Var öppen och ärlig om utmaningarna och riskerna med att driva ett företag. Undvik inte att prata om de långa timmarna, ekonomiska riskerna och personliga uppoffringar som kommer med jobbet. Detta kommer att hjälpa dina barn att förstå vad som krävs för att driva verksamheten och förbereda dem för vad som väntar.

Erbjud support och vägledning

Om dina barn bestämmer sig för att ta över familjeföretaget bör du ge dem stöd och vägledning under hela övergången. Detta kan inkludera utbildning och mentorskap, hjälp med att utveckla en affärsplan och att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge råd.

På detta vis så kanske de ändrar sig och då blir det ingen snabbavveckling. Men det är sällan värt att tjata. När barnen har noll intresse för att föra familjetraditionen vidare är det bättre att de startar sin egen och i sinom tid får lära sig läxan då deras egna barn tänker precis likadant!

5 säkra tecken på att du bör avveckla ab

Det kan komma en tidpunkt då du inser att det inte ser ut att vända. Företaget du har byggt och drivit blöder pengar och du inser att det går raka vägen mot konkurs. Men hur vet du om du bör avveckla ab frivilligt eller inte? Vi ska se på 5 säkra tecken om att det är dags för frivillig likvidation.

 1. Avveckla ab som blöder

Företag som inte får in tillräckligt för att åtminstone täcka för utgifterna kan vara i riskzonen för likvidation. Om trenden inte vänder efter investeringar och marknadsföring kan det vara hög till att avveckla ab frivilligt!

 1. Vinster uteblir

Om det inte blir några vinster så är det ett säkert tecken på att företaget är på väg i fel riktning. Utan vinster går det ju inte att investera för att få verksamheten att växa. Om det inte går att utveckla verksamheten så lär det inte fungera i längden.

 1. Hantering av cashflow är usel

När ett företag inte hanterar cashflow på rätt sätt så är det också ett varningstecken för nedläggning. När cashflödet inte hanteras på rätt sätt blir det svårt att betala räkningar i tid. Detta kan bli en mycket negativ nedåtgående spiral. När anställda och företag som man handlar får inte får betalt i tid är det ett säkert tecken om avveckling.

 1. Svagt ledarskap

Ett svagt ledarskap kan också vara ett tecken om att ett företag är på väg att krascha. När ledningen inte jobbar på ett kraftfullt och erfaret sätt så märks det. Man fattar inga ordentliga beslut och företaget underhålls på ett undermåligt vis.

 1. Dålig planering

När företaget inte drivs med konstant planering och analys så kan det också vara ett tecken om att slutet är nära. Utan en vision för framtiden så kan det bli svårt att utvecklas och få de intäkter som krävs för att överleva och undvika behovet av att avveckla ab.

Varför får du rådet att avveckla aktiebolag?

Det är inte ett lätt beslut att fatta och när du funderar på att lägga ner din verksamhet så är det klart att du diskuterar saken med andra personer i din omgivning. Om du inte själv riktigt har bestämt dig för att avveckla aktiebolag så kanske du undrar varför andra så bestämt hävdar att likvidation är det enda vettiga.

Vi tar en titt på några skäl till att du får denna rekommendation.

Det vanligaste skälet är det finansiella

De som har insikt i ditt företags ekonomi lär ge dig rådet att avveckla aktiebolag om de ser att det inte fungerar rent finansiellt. Om din verksamhet blöder och du inte lyckas vända denna trend så är det ju bättre med en frivillig likvidation hellre än att gå i konkurs.

Om du lägger ner i tid så kanske du till och med kan få ut lite pengar ur bolaget och börja om på ny kula med något annat.

Du brinner inte längre för ditt företag

Detta kanske du inte märker själv med folk som finns omkring dig ser skillnaden. Om du inte har samma intresse som tidigare i att få ditt bolag att lyckas så kan det påverka hur det går. Utan entusiasm och motivation är det svårt att få ett företag att lyckas. Särskilt om det inte fungerar som tänkt.

Du har personliga skäl att lägga ner

De som finns allra närmast dig vet vad som händer i ditt liv. Kanske drabbas du av en sjukdom som du kan bli frisk från men bara om du verkligen lägger din tid och kraft på detta. Då kan du få rekommendationen att avveckla aktiebolag för att bli frisk.

Andra saker som en flytt eller skilsmässa kan också vara skäl till att du borde ta en paus från ditt bolag. Antingen avvecklar du eller så säljer du bolaget. Ett annat alternativ kan vara att du anställer en person som driver verksamheten vidare medan du tar hand om det som livet har serverat dig på det personliga planet.

Hur ska du fatta ett beslut?

När du får råd från personer som du verkligen respekterar är det klart att du tar det på allvar. Men det betyder ju inte att det blir lättare för dig att avveckla aktiebolag. Det gäller ju att se för och nackdelar med verksamheten samt vilka behov du har personligen för att komma fram till rätt beslut för dig.

Några saker att tänka på är:

 • Du bör gå igenom det finansiella och se om det verkligen finns skäl rent ekonomiskt att lägga ner.
 • Det är också klokt att se hur mycket som krävs av dig från företagets sida. Fråga dig själv om det är hållbart att fortsätta på detta vis.
 • De som ger dig råd är kanske inte experter på att driva bolag. Om de är det så kan du ta kommentarerna på större allvar men även vänner och familj har ju en känsla för vad som kan vara bra för dig eller inte.
 • Du måste inte skynda fram ditt beslut. Det finns alltid mer tid till att tänka innan du bestämmer dig för vad du ska göra.

Ska jag sälja bolag eller inkråm?

När du bestämmer dig för att sälja bolag så kommer du att sälja aktierna. Fast det kan också finnas situationer då det kan vara bättre att sälja inkråm. Då behåller du aktierna men du får ut pengar för de tillgångar som finns i ditt bolag.

Sälja bolag eller sälja inkråm…

Skillnaden mellan att sälja inkråm och att sälja aktier är att du med inkråmet inte blir av med själva bolaget. Det förblir ditt. När du säljer inkråm så kan det vara alla möjliga saker som har varit en del av din verksamhet.

Exempel på inkråm är:

 • Industrimaskiner
 • Lokaler
 • Lager

De tillgångar som finns i ditt ab kan alltså säljas fristående från aktierna i ditt företag. Det här är två helt olika saker. Om du vill låta ditt bolag bli vilande så ska du sälja av inkråmet. Detta är ett måste till exempel om du tänker snabbavveckla bolaget. Då måste du först se till att det är i vilande form utan några tillgångar.

Inkråmsköp är enkla och smidiga

För den som vill köpa lokal, maskiner och andra bolagstillgångar från dig är ett inkråmsköp väldigt smidigt. Detta helt enkelt för att det inte kommer med krav om att se över skatter, skulder och annat som ingår då man köper ett bolag och tar över aktierna.

Den som köper inkråm behöver ju bara se på den form dessa har och om priset kan anses vara rimligt.

Vinster från inkråmsförsäljning ska beskattas

Det är alltså stor skillnad på att sälja bolag och att sälja inkråm. En annan sak du måste tänka på är att den inkomst du får från ditt inkråm landar i ditt bolag. Detta är en inkomst som ska beskattas vid utdelning.

Detta kan dock vara något som sker efter flera års tid men det är viktigt att ha full koll på processen för att inte riskera fel. Faktum är att senare utdelning kan komma med vissa fördelar som lägre skatt fast detta måste du kolla upp ditt specifika bolag för att se vad som gäller.

Ska du jobba vidare med bolaget?

Om du inte ska jobba vidare med bolaget kan det ju vara läge att sälja bolag och inte bara inkråm. Men om du till exempel ska göra en förändring och byta riktning så är det smart att sälja inkråm som ett steg i denna riktning.

Och om du tänker att du vill avveckla ab så är det klart att det är smart att börja med inkråmsförsäljning så att du får ett läge där detta blir enkelt. Detta oavsett om du vill sköta likvidationen själv eller om du tänker sälja bolag för avveckling av en bolagsservice.

Men i det fall då du vill sälja ab för vidare drift i någon annans regi är inkråmsförsäljning inte alltid ett bra val. Detta för att maskiner och andra tillgångar kan vara något som påverkar bolagets försäljningspris på ett positivt sätt.

Få hjälp med värdering för att sälja ab

Om du tänker sälja ab för avveckling så är det ju inte så att du behöver värdera det. Du ser ju svart på vitt hur mycket pengar som finns på kontot. En likvidation kan enbart genomföras då bolaget är vilande. Men om du vill sälja aktiebolag till en person som driver det vidare så är det viktigt att du tar hjälp med värdering för att få ut mest möjliga av din verksamhet.

Sälja ab med värdering

Det är smart att ta reda på värdet för ett bolag innan du ens börjar processen med att sälja ab. Det kan ju finnas saker som du kan göra för att ändra denna siffra. Om du ska ta ett företagslån finns det också mening med att först genomföra en värdering och ta en titt på vad som skulle kunna förändras.

Idag finns det lite olika värderingsmetoder. Du kan till exempel ta hjälp av en värderingsman som kommer att få igenom ditt bolag för att fastställa värdet. Det finns också särskilda tjänster för detta där du får både värdering och konkreta förslag på vad som kan förändras.

Exempel på vad som kommer med i värderingen är:

 • Bolagets tillgångar
 • Avkastning
 • Omsättning
 • Om det finns hyresavtal och liknande
 • Hur kunddatabasen ser ut
 • Tidigare och kommande projekt
 • Skulder

När informationen om ovanstående punkter har samlats in går det att göra en värdering. Dessutom går det ju att se var det skulle vara möjligt att göra besparingar eller investeringar för att öka värdet på bolaget.

När detta görs i god tid är det mycket möjligt att du kan sälja ab för ett bättre pris. Det kan handla om stora skillnader så se till att du tar hjälp med värdering innan du kommer igång med själva säljprocessen.

Ska du sälja aktiebolag under inflation?

Det finns flera faktorer som påverkar värdet på aktier och som kommer att spela roll när du funderar på att sälja aktiebolag. Under inflation kan det vara extra känsligt och en del bolag får helt enkelt avvecklas för att köpkraften minskar. Vi tar en titt på vad som händer med företags aktier då räntorna stiger…

Sälja aktiebolag under inflation

Inflationen är ett mått för köpkraft för pengar under en viss tidperiod. När vi ser på den köpkraft som pengar har så beror detta på prisnivåerna. Om priserna stiger så kommer pengarnas värde att minska. Men det finns ju andra tillgångar som vi investerar i som också har ett värde som till exempel aktier. Men när du ska sälja aktiebolag så måste aktierna översättas till ett värde i pengar och detta påverkas förstås av att det råder inflation.

Under inflation så sker det att hushåll och företag får mindre kapital att röra sig med. Bolånen blir dyrare och då blir det mindre över i kassan för konsumtion. Detta känns i handeln som minskar och är också något som kan påverka värdet av aktier beroende på vad företaget sysslar med.

Aktier och en ökad inflation

Det finns inga tydliga regler för vad som sker med aktier när inflationen ökar. Kassaflödet för ett bolag kan ju fortsatt vara gott beroende på hur det jobbar och inom vilken bransch. Fastighetsbranschen är alltid problematisk när styrräntan stiger. Fast det finns ju branscher där det ser precis tvärtom ut.

Om du ska sälja aktiebolag så är det inte alls säkert att bolagets värde minskar bara för att det råder inflation. Den som investerar i aktier kan ju se aktierna som en form av hedge mot inflation. Särskilt på lång sikt.

När detta sker så kan faktiskt aktiernas värde öka under inflationsperioden. Värdet på bolaget sänks alltså inte trots att priserna har ökat och konsumtionen i samhället minskat. Om kassaflödet är konstant och fungerar väl så kan bolaget rentav värderas högre än tidigare då det står sig väl i konkurrensen.

Inflationens utveckling påverkar också läget för företag

Inflation kan ju ske under en längre tidsperiod. Då kan företagen ha längre tid att anpassa sig till det ekonomiska läget. När inflationen beror på att insatserna kostar mer för företagen så kan bolag justera sin verksamhet efter det tryck som råder. De kan ändra priser så att intäkterna kan öka och det går att hålla normala nivåer på vinster.

I det här läget är det konsumenterna som får ta de ökade kostnaderna som bolagen har för att investera och utvecklas. Då kan aktier fortsatt ha ett högre värde och det går att sälja aktiebolag med god behållning trots att tiderna är svårare. Detta är ju sett i ett längre perspektiv och det kräver att bolaget hänger med och fattar rätt beslut i rätt tid.

Aktiernas värde under inflation under en kortare tidsperiod

När vi ser på en kortare tidsperiod så kan aktier påverkas mer negativt av inflation. Normalt sett så kommer priserna för aktier att sjunka om inflationen ökar. Det finns flera saker som kan leda till detta.

Med ökad inflation så kan företag direkt se att inkomsterna minskar såväl som vinster. Detta är något som påverkar priserna för aktier och vad du kan få ut av att sälja aktiebolag. En ekonomisk nedgång i samhället är förstås också något som kommer att påverka aktiemarknaden som helhet. Den makroekonomiska miljön gynnas inte av detta.

Aktier kan också bli mindre efterfrågade då de som investerar vänder sig till obligationer för att få lägre priser. Det minskade intresset påverkar direkt värdet för aktier. Detta tillsammans med en minskad efterfrågan på investering i aktier kan absolut på kort sikt leda till att aktiernas värde minskar.

Detta är sådant som påverkar värdet på bolaget och som kan göra det mindre attraktivt att sälja aktiebolaget under en tid av inflation. Men det gäller som sagt att se på det specifika bolaget och hur det fungerar för att fatta ett beslut om att sälja eller inte.

5 myter om likvidation som inte stämmer

Ordet likvidation kan få dig att rysa. Det låter som en väldigt trist sak och visst kan det vara så att en avveckling av bolag inte är frivillig. Detta både om det rör sig om tvångslikvidation och då du själv fattar beslutet. Men det finns också likvidationer som inte alls är negativa.

Vi tar en titt på 5 myter om likvidation och undersöka om det finns någon sanning i dem…

 1. Likvidation och konkurs är samma sak

En likvidation och konkurs är inte samma sak. Detta är en myt. Konkursen är en form av likvidation som sker när du inte driver ditt bolag på ett sätt som håller. Konkurs är trist och något som får negativa konsekvenser för din framtida ekonomi. En likvidation som inte innebär skulder som aldrig löses är inte alls samma sak.

 1. Det är bara privatpersoner som lägger ner bolag

Det är lätt att tro att det bara är privata företagare som kan tvingas eller välja att likvidera ab men så är det förstås inte. Idag vet vi att kommuner driver bolag och därmed har de också möjligheten att fatta beslut om att avveckla. Om de inte driver bolaget på ett bra sätt kan det bli likvidation i form av konkurs även för en kommun!

 1. Likvidation är samma sak som misslyckande

I och med att det faktiskt går att välja att lägga ner bolag på frivillig väg så är en likvidation inte nödvändigtvis samma sak som ett misslyckade. Den som har drivit ett bolag hela sitt liv och som inte har någon som kan ta över kan ju bestämma sig för avveckling för att kunna släppa verksamheten och gå i pension.

När du väljer att likvidera för att rädda det som räddas kan är det ju tvärtom inte ett misslyckande. Att ta ansvar och lägga ner en verksamhet som inte fungerar för att betala tillbaka skulder då det är möjligt är ju en styrka.

 1. Likvidation slutar alltid med skulder

Det här är en myt. Då du kan lägga ner ab innan möjligheten att betala igen räkningar försvinner så behöver det hela inte sluta med skulder. En väl planerad avveckling slutar inte med skulder. Så likvidation och skulder är absolut inte två saker som alltid hör ihop. Likvidation i form av konkurs är förstås en situation då det hela slutar med skulder.

 1. Du måste sköta likvidationen själv

Det är inte alls så att du måste avveckla ditt bolag själv bara för att du äger det och sitter i styrelsen. Idag kan du välja att sälja bolag för att få det avvecklat av en bolagsservice. Då får du ut pengarna ur bolaget på en gång och sedan behöver du inte klara av likvidationen på egen hand.

Är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab?

Om du har ett vilande bolag och bestämmer dig för att avveckla det så är det samma sak som att likvidera ab. En likvidation betyder att bolaget upphör att existera och den kan du ju genomföra helt frivilligt för att få loss kapitalet som finns i bolaget. En metod är att sälja ab för att få det avvecklat, det kallas för snabbavveckling.

Men är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab?

I grund och botten är snabbavveckling samma sak som att likvidera ab frivilligt. Det finns inga särskilda regler som gäller för bolag som köper ab för att sköta en likvidation. De måste genomföra samma steg som du hade fått ta om du avvecklat ab själv.

För dig som säljer ab för likvidation så innebär det att du inte kommer att ha det juridiska ansvaret för avvecklingen. Det tar bolaget som köper ditt ab över. När du har sålt ditt ab är du klar med det. Avvecklingen sker sedan precis som den ska och det kommer att ta många månader innan den är klar.

Det måste vara en seriös snabbavveckling

Nu är det viktigt att du inser att den som genomför snabbavvecklingen måste jobba på ett seriöst sätt. Om du skulle sälja ab till ett bolag som fuskar och som kanske inte ens genomför en likvidation så kan det innebära stora problem för dig längre fram.

Bara för att du blir klar på en gång så betyder det ju inte att ditt bolag nu är likviderat. Det tar upp till 9 månader, ibland mer, att genomföra en komplett bolagsavveckling. Skatter ska betalas in och kommunikation med Bolagsverket ska skötas enligt konstens alla regler.

Du bör alltså kontrollera att det företag du vill sälja ab för likvidation till är seriöst. Detta får du snabbt reda på genom att se på omdömen och givetvis också genom att se på företagets tillstånd från Finansinspektionen att bedriva den här typen av verksamhet i Sverige.

Kom ihåg att likviderat är likviderat!

Om du väljer snabbavveckling för att likvidera ab är det viktigt att du förstår att gjort är gjort. Det går inte att ångra detta när du väl har sålt och fått pengarna för ditt bolag. Då kommer det att avvecklas oavsett om du kontaktar bolaget som köpt och vill ha tillbaka ditt ab eller inte.

Man kan inte avboka en avvecklingsprocess som är igång. Om du vill dra igång ett ab igen får du alltså börja om från början. Du bör ha tänkt igenom detta då du bestämmer dig för att likvidera ab. Detta oavsett om du säljer det för att ett annat bolag ska avveckla eller om du tar hand om likvidationen på egen hand.