Att likvidera aktiebolag – en kort introduktion

Att likvidera aktiebolagAtt behöva likvidera ett aktiebolag är kanske inte alltid så roligt, dessvärre är det ibland nödvändigt att ta tjuren vid hornen och fatta beslutet. Som i detta fall där bolaget Shipyard group beslutat att likvidera Götaverken. Det kan finnas en mängd mer eller mindre specifika anledningar till att en likvidation blir aktuell. Oavsett om det är ett gammalt familjeföretag, ditt eget skötebarn eller ett större bolag så kan man hamna i en situation då det är oförsvarbart att fortsätta driva bolaget. Ett alternativ är att sälja verksamheten vidare till någon intressent som är villig att driva verksamheten vidare. Men detta förutsätter ju att det fortfarande finns någon substans i företaget, att det finns något med framtidsutsikt att arbeta vidare med. Vad gör man om det inte finns något incitament att driva verksamheten längre? Det kanske bygger på en förlegad idé eller är ett tjänsteföretag som primärt säljer dina egna konsulttjänster. Då är det sannolikt att du fattar beslutet att likvidera bolaget.

Vad behövs göras inför en likvidation?

En likvidation är inte så märkvärdigt som det kan verka om man inte gjort det tidigare. Det handlar ju helt enkelt bara om att avsluta sin verksamhet och stänga sitt företag på ett snyggt sätt. Visst, det krävs en del administration och det tar ganska lång tid innan processen är över men det mesta av tiden handlar om att likvidatorn ska kalla på okända borgenärer (6 månader) och det ger inte dig något merarbete.

I huvudsak handlar det om att använda sunt förnuft. Du behöver helt enkelt avsluta allt som har med ditt företag att göra, som att säga upp tjänster och betala alla fakturor. Sälja ut eventuellt lager och inventarier. Sedan behöver du upprätta ett bokslut.

Hur själva likvidationen går till beror på vilken typ av bolag det är och bolagets ekonomiska ställning. Bolagsverket ger ganska rak information om detta på sin sajt. Det finns även en annan möjlighet. Det finns företag som specialiserat sig på att snabbavveckla aktiebolag. Det betyder att de köper bolaget av dig i syfte att likvidera det. På detta sätt blir du av med bolaget inom några dagar och du kommer undan både det mesta administrativa arbetet samt den utdragna processen. Detta arbete utförs även av en del revisionsbyråer.