Är förändrad marknad anledning till att avveckla aktiebolag?

Marknader är i ständig förändring. Men är en förändrad marknad anledning till att avveckla aktiebolag? Förändringar kan ha olika skäl och om det till exempel beror på tekniska framsteg så kan det ju finnas möjlighet att dra nytta av utvecklingen.

Ska företag lägga ner när de konfronteras av betydande marknadsförändringar? Vi ser lite närmre på denna fråga som många företagare har ställt sig under senare år.

Avveckla aktiebolag – förstå förändringen

För att komma fram till om det är dags att avveckla aktiebolag så är det förstås viktigt att förstå vad förändringen på marknaden innebär. Förändringen kan handla om att en ny konkurrent dyker upp eller kanske tekniska framsteg som gör dina nuvarande affärsprocesser förlegade.

Vi kan ta en streamingtjänst som Netflix som ett exempel på detta. Den här typen av tjänst har ju påverkat intresset för att hyra film i det fysiska formatet. På samma sätt har digital fotografering förändrat efterfrågan på fotoföretag som jobbar med traditionell film och fotografi.

Anpassa eller avveckla verksamheten?

Det blir normalt sett så att du ställs inför två val när det sker en kraftig marknadsförändring. Du kan anpassa ditt bolag eller så får du avveckla aktiebolag innan förlusterna blir för stora. Med anpassning menas saker som att förändra affärsmodellen och att anta ny teknik.

Det kan också handla om att ändra fokus till ett nytt kundsegment eller att jobba med att utveckla produktutbudet för att bättra möta de nya behov som finns på marknaden.

När är det bäst att lägga ner?

Det finns förstås skäl till att lägga ner till följd av en stor förändring på marknaden. Detta i synnerhet om verksamheten har blivit ohållbar. Om den modell du jobbar med inte längre är lämplig så kan det innebära att kostnaderna blir för höga.

Om lönsamheten är alltför avlägsen så kan det vara klokt att avveckla aktiebolag i tid för att förhindra en konkurs med stora skulder. När du inte klarar konkurrensen då den har teknik som du inte kan börja jobba med eller ett mycket större kapital kan detta också bli aktuellt.

Det kan också vara så att det sker geopolitiska förändringar eller att man inför nya regler som gör det omöjligt för dig att driva din verksamhet vidare. I detta läge så kan det vara så att arbetsmiljön förändras så drastiskt att du tvingas avveckla ab.

En ny inriktning kan bli räddningen

Det kan finnas möjligheter att ta sig ur en stor marknadsförändring och gå mot större inkomster än tidigare. Vi kunde till exempel se hur IBM gick från att vara fokuserade på hårdvara till att bli en tjänstorienterad modell. Detta tog företaget över hindret som bestod av en mättad marknad och mycket hård konkurrens.

När marknaden plötsligt förändras så kan frågan om det är dags att avveckla aktiebolag uppstå. Men det är viktigt att basera detta beslut på en noggrann analys av verksamheten och vad som kan göras. Skynda långsamt kan vara ett klokt sätt att angripa det hela på. Många entreprenörer har ju sett möjligheter när marknaden blivit tuff så möjligheten finns där.