5 säkra tecken på att du bör avveckla ab

Det kan komma en tidpunkt då du inser att det inte ser ut att vända. Företaget du har byggt och drivit blöder pengar och du inser att det går raka vägen mot konkurs. Men hur vet du om du bör avveckla ab frivilligt eller inte? Vi ska se på 5 säkra tecken om att det är dags för frivillig likvidation.

  1. Avveckla ab som blöder

Företag som inte får in tillräckligt för att åtminstone täcka för utgifterna kan vara i riskzonen för likvidation. Om trenden inte vänder efter investeringar och marknadsföring kan det vara hög till att avveckla ab frivilligt!

  1. Vinster uteblir

Om det inte blir några vinster så är det ett säkert tecken på att företaget är på väg i fel riktning. Utan vinster går det ju inte att investera för att få verksamheten att växa. Om det inte går att utveckla verksamheten så lär det inte fungera i längden.

  1. Hantering av cashflow är usel

När ett företag inte hanterar cashflow på rätt sätt så är det också ett varningstecken för nedläggning. När cashflödet inte hanteras på rätt sätt blir det svårt att betala räkningar i tid. Detta kan bli en mycket negativ nedåtgående spiral. När anställda och företag som man handlar får inte får betalt i tid är det ett säkert tecken om avveckling.

  1. Svagt ledarskap

Ett svagt ledarskap kan också vara ett tecken om att ett företag är på väg att krascha. När ledningen inte jobbar på ett kraftfullt och erfaret sätt så märks det. Man fattar inga ordentliga beslut och företaget underhålls på ett undermåligt vis.

  1. Dålig planering

När företaget inte drivs med konstant planering och analys så kan det också vara ett tecken om att slutet är nära. Utan en vision för framtiden så kan det bli svårt att utvecklas och få de intäkter som krävs för att överleva och undvika behovet av att avveckla ab.