Vad kan man tjäna på att sälja bolag?

Precis hur mycket man kommer att tjäna på en företagsförsäljning kan vara svårt att säga utan att först noga analysera verksamheten och dess framtidspotential. Men man kan få en bra uppfattning om detta genom att diskutera saken med de som verkligen kan företagsvärdering och som även aktivt tar hand om att köpa och sälja företag åt andra. Man kan till exempel lära sig mer om vad som kommer att locka en potentiell köpare att ta över. Genom att se till att saker som bokföring och deklarationer är i sin ordning så kan man påverka försäljningen på ett positivt sätt och eventuellt få ut mer av den.

Städa upp och förbereda för att sälja bolag

Precis som att man förbereder en bostad för försäljning så är det viktigt att förbereda bolaget. Här handlar det mycket om att se över ekonomin och att komma med ekonomisk stabilitet. En eventuell köpare vill ju se att verksamheten som handlas upp kommer att ge något. Man kan knappast ljuga om inkomster men genom att göra informationen tydlig så slipper man känslan av att något inte är som det ska vilket är otroligt viktigt då man ska sälja ett företag.

Hur värderas företaget?

Man värderar ett bolag som ska säljas, eller kanske snabbavvecklas, på olika sätt. Beroende på den ekonomiska rådgivare eller företagsvärderare som man vänder sig till så kan det röra sig om lite olika metoder. Det behöver dock inte bli så komplicerat för att man ska kunna få ett värde som kan ses som rimligt och nära det som man till sist kommer att få då man säljer bolaget.

När man talar om marknadsvärde så handlar det om värdet som har varit aktuellt vid försäljning av liknande bolag. Det här kräver förstås att det finns likvärdiga bolag att jämföra med. Det är sällan så om det är ett familjebolag som man ska sälja.

Det finns också något som kallas för substansvärdering och här kommer man att se på skillnaden mellan värde på tillgångar och dra av skulder för att få fram det faktiska värdet. Ibland så innebär detta att man måste rodda om en aning vad gäller tillgångar då redovisningen kanske inte är helt tydlig om det finns så kallade övervärden. Det kan ju också vara så att redovisningen precis tvärtom värderar tillgångar för högt och då måste man också justera. Substansvärdet kan man använda som en viktig punkt då man drar igång diskussioner om pris med en möjlig köpare.

Man kan också få fram värdet med avkastningsvärdering

Substansvärdet tar dock inte hänsyn till en sak som är viktig och det är framtiden. Det här är också något som kommer att påverka bolagets värde. Framtiden är ju köparens och av högsta intresse då den kommer att avgöra om priset blir skäligt eller inte. För att få fram en rimlig värdering med tanke på framtiden så använder man sig av avkastningsvärdering. Här försöker man få fram framtida vinster som man tror företaget kommer att få in. Det här kan givetvis få mycket stor betydelse för hur mycket man kan sälja bolag för då man kan visa att köparen kommer att tjäna mycket på att ta över.