Fem sätt att avveckla ab på

När man vill avveckla ab så kan man göra det på lite olika sätt och en del är trevligare än andra. Man brukar tala om 5 huvudsakliga sätt att avsluta ett aktiebolag på. I vissa fall så har man inte friheten att själv bestämma och det blir konkurs, men när det rör sig om en verksamhet som fungerar på ett vettigt sätt eller ett vilande bolag så kan man sälja och låta ett annat företag ta hand om avvecklingen med smarta metoder som till exempel snabbavveckling.

  1. Likvidation

När man likviderar ett bolag så kommer det att innebära att de tillgångar som finns blir till kontanter. Pengarna som man får in vid likvidation kan man använda för att till exempel betala av på skulder som finns. Om det blir något över så kommer aktieägarna att få överskottet.

  1. Försäljning av aktier

Man kan också välja att sälja ab genom att sälja aktierna. Det här innebär att den som köper tar över företaget som det är med allt som detta innebär. Här gäller det att man kör med öppna kort och inte döljer problem för köparen. Man kan sälja hela verksamheten på detta vis eller enbart delar av den.

  1. Fusion

Om ett aktiebolag tar över ett annat aktiebolag så kallar man detta för fusion. Det här innebär att företaget som tar över kommer att ta över precis allt som till exempel skulder och tillgångar. Det bolag som överlåtes kommer i samband med fusionen att upplösas och då behöver man inte en likvidation av ab. Man brukar välja fusion då det till exempel rör sig om ett dotterbolag som är helägt.

  1. Delning

När man väljer delning av aktiebolag så kommer skulder och tillgångar att tas över av ett annat företag. Det här kan ske delvis eller komplett och det kan vara flera olika aktiebolag som tar över varpå det ursprungliga företaget upphör att existera. Men man kan också välja att bara överlåta en del av verksamheten tillgångar och skulder till ett eller fler företag.

  1. Konkurs

Det här är det alternativ som man hoppas slippa och som enbart blir aktuellt då det är så att en person eller ett aktiebolag inte kommer att kunna klara av att betala skulder. Man ser även på hur det ser ut framöver och om det eventuellt kommer att bli möjligt att betala skulderna på sikt. När svaret är blankt nej så finns det bara konkurs att tillgå, och med konkursen så avvecklas aktiebolaget. Det här innebär att alla tillgångar tas om hand om för att i den mån det går täcka skulderna.