Kategoriarkiv: Vanliga frågor

Undvik en konkurs genom företagsrekonstruktion

Ibland händer det att ett företags ekonomi bara blir sämre och sämre och bolaget har inte några möjligheter att betala sina räkningar eller löner och förmåner till sin personal. Som resultat av detta stiger fodringarna i snabb takt och till slut är situationen ohållbar. Många företag som har så pass dålig ekonomi att den anses vara utom räddning begär att få sätta bolaget i konkurs. Konkurs och därigenom likvidation är en vanlig utväg men det går även att ansöka om en så kallad företagsrekonstruktion. Genom att göra en företagsrekonstruktion ger man företaget en ny chans att komma på fötter och att vända den negativa trenden och istället räkna med bättre och stabilare ekonomi genom ombildning och nytänk. De företag som vill försöka att rädda sitt bolag ska ansöka till tingsrätten om att få göra en rekonstruktion. I Sverige har det varit möjligt att ansöka om företagsrekonstruktion sedan 1 september 1996 och det är Lagen om företagsrekonstruktion som tillämpas för beslutandet om rekonstruktionen.

Tidslinjerna måste följas

FöretagsrekonstruktionVid beslutandet av rekonstruktion utser tingsrätten en rekonstruktör som har det yttersta ansvaret för att gå igenom företagets ekonomiska dokumentation, tillgångar, skulder och försöka att rekonstruera företaget med befintliga tillgångar. Den person som utses som rekonstruktör ska anses ha den förmåga som krävs för att få företaget på fötter igen. Det är också viktigt att rekonstruktören har reella idéer som kan bli företagets nystart för att få verksamheten på fötter igen. En företagsrekonstruktion får inte pågå hur länge som helt utan är reglerad av lagen. Tingsrätten beslutar om rekonstruktion för tre kalendermånader per gång som kan förlängas men rekonstruktionstiden får inte överstiga ett år. Under arbetet med att rekonstruera företaget ingår det att rekonstruktören tar kontakt med alla borgenärer senast sju dagar efter att tingsrätten beviljat rekonstruktion. Alla borgenärer ska informeras om företagets status, tillgångar och skulder och kunna ta del av dokumentation som påvisar den tilltänkta rekonstrueringen. Alla borgenärer kommer även att få lämna sin syn på frågan angående om bolaget anses stabilt och kapabelt nog att rekonstrueras.

Det är bolagets, dvs. gäldenärernas och rekonstruktörernas ansvar att tillsammans presentera en handlingsplan för hur företaget ska ta sig vidare från sitt utsatta ekonomiska läge och vända trenden så att inkomsterna blir större än utgifterna. Denna handlingsplan måste presenteras innan tidsfristen för rekonstruktionen löper ut, dvs. datumet som tingsrätten har beslutat om.

Borgenär kan föreslå rekonstruktion

Det kan bli ekonomiskt påfrestande för ett mindre företag som arbetar med underproduktion till ett större företag om fakturainbetalningar plötsligt uteblir från det stora företaget och de tvingas till snabba beslut för att kunna upprätthålla sin verksamhet och sina anställdas löner och förmåner. I en sådan här situation är det naturligt att det stora företaget får betalningspåminnelser men om intäkterna fortsätter att lysa med sin frånvaro kan det lilla företaget agera borgenär mot ett storföretag och anmäla detta till tingsrätten för företagsrekonstruktion alternativt konkurs. Det är viktigt att komma ihåg att små företag har samma makt som stora när det gäller att kräva betalning av sina kunder och i vissa fall kan det gå så långt som en anmälan till tingsrätten om rekonstruktion.

Under den tiden som ett bolag befinner sig under rekonstruktion är det inte tillåtet för ägarna att fatta egna ekonomiska beslut, betala skulder etc. utan att rekonstruktörerna godkänner detta på förhand. Företagsledarna är åsidosatta i sitt eget bolag under tiden för rekonstruktionen och måste rätta sig efter rekonstruktörens beslut.

Ett sätt att ta sig ur företagets ekonomiska svårigheter är att skriva ner skulderna till sina kunder/fordringsägare och på så sätt få ett starkare kapital att driva företaget vidare med. Detta förutsätter dock att fordringsägare går med på nedskrivning av skulder eftersom förlorade intäkterna kan äventyra deras verksamhet både vad gäller produktion och resurser.

Statliga bolag, landsting, kyrkliga föreningar och banker är några av de företag och bolagsformer som inte kan ansöka om företagsrekonstruktion.

Likvidera vilande aktiebolag

Om du har ett aktiebolag där du inte avser att bedriva verksamhet under en tid framöver så betraktas det som ett vilande aktiebolag. Ett vilande aktiebolag är alltså ett bolag som inte bedriver företagsverksamhet. Ett vilande aktiebolag som inte har några planer i närtid bör du överväga att likvidera.

Det låter ju verkligen jätteskönt med ett vilande aktiebolag, men hur mysigt är det egentligen?

Om du avser att inte bedriva verksamhet i aktiebolaget en bra tid framöver så borde du kanske fundera på om du verkligen ska göra aktiebolaget vilande. Det är nämligen inte så att bolaget går i ide och du kan ägna all din tid åt att surfande i Surfers Paradise, Australien.

1
Nä, det där med vilande aktiebolag är egentligen väldigt orättvist. Ditt aktiebolag må ligga vilande, men du som äger bolaget måste fortfarande jobba med aktiebolaget. Ganska orättvist kan man tycka. Du gör allt arbete emedan ditt bolag bara vilar (drar in NOLL cash). Det fortsätter även att kosta pengar emedan bolaget vilar.

Visst vore det bättre om situationen var omvänd? Dvs att du får vila och aktiebolaget tjänar pengar åt dig?

Det sistnämnda klurar vi fortfarande på och om vi kommer på en fiffig lösning på det här så kommer det en ny artikel (och ett nobelpris i ekonomi på köpet).

Vilande bolag eller likvidation?

Nu är det dags att belysa några saker som bör få dig att starkt överväga om du verkligen ska låta bolaget vara vilande, eller om det är dags för bolagets eviga sömn (likvidation).

Trots att bolaget inte bedriver verksamhet och företaget är försatt i ett vilande tillstånd så har det fortfarande i princip lika många skyldigheter som om det vore en hamburgerrestaurang som flippade ut burgare i parti och minut.

Bokslut, årsredovisningar och deklarationer måste lämnas in. Om du sköter dessa själv så kostar det dig en massa tid. Om du har en revisor under tiden samt någon som sköter redovisning så kostar det dig pengar. Oavsett kommer det att kosta tid och pengar att hålla aktiebolaget vilande.

Egentligen är det nog bara i ett fåtal fall som det är värt att ha sitt aktiebolag vilande under en längre period. Då tänker vi närmast på fåmansaktiebolag där det finns skatteaspekter att ta hänsyn till. Skatten kan i vissa fall bli förmånlig (skatt är ju alltid kul, men det är liksom onödigt att betala mer än vad man behöver).

Om du inte har några skatteaspekter att ta hänsyn till så borde du starkt överväga att likvidera aktiebolaget. Om du likviderar bolaget så slipper du tänka på allt som heter deklarationer och bokslut. En likvidation innebär att bolaget upphör att existera.

Att likvidera ett aktiebolag själv kostar både tid och pengar och är i ärlighetens namn en ganska trist process (du måste också vänta tills bolaget är upplöst innan du kan tillgodogöra dig aktiebolagets kapital, en tortyrliknande process som tar 6-9 månader).

Ett alternativ är att satsa på snabblikvidation istället. Sälj bolaget till en aktör som sysslar med att likvidera aktiebolag. Citadellet Likvidationer AB är ett exempel på en sådan aktör. Du får betalt direkt, köparen övertar allt juridiskt och administrativt ansvar i samband med försäljningen och du kan lugnt fånga nästa våg i Surfers Paradise.