Alla inlägg av Bolagsägaren

Betydelsen av vem du kommer att sälja ab till

Det kan spela mycket stor roll vem du väljer att sälja ab till. Detta oavsett om du vill sälja ab för att likvidera eller låter någon annan jobba vidare med verksamheten. Det finns flera anledningar till att du bör vara särskilt noga med vem du säljer ditt bolag till.

Sälja ab med tanke på rykte

Om du inte väljer snabbavveckling så kan sälja ab vara synonymt med risk för negativ eller positiv påverkan av rykte. Den nya ägaren kan komma med ett rykte som påverkar varumärket och företagets framgång på lång sikt.

Ditt bolag kan vila på specifika värderingar och om den nya ägaren inte upprätthåller dessa så kan det ge negativ effekt. Samma sak gäller om nya ägaren drar ner på kvaliteten på tjänsten eller produkten som bolaget står bakom. Detta man leda till att kunderna sviker samt att varumärket får ett sämre rykte.

Med tanke på de anställda

Det kan också finnas god anledning till att kika lite närmre på hur den nya ägaren kommer att hantera relationen med anställda. Om du inser att den som du vill sälja ab till har riktigt usla medarbetarrelationer så är det något som kan påverka personerna som du har jobbat med och som nu får en ny chef.

Det handlar ju inte bara om att personer som du har samarbetat med nu får en arbetssituation som inte är bra. Detta är också något som kan leda till högre personalomsättning, lägre moral och minskad produktivitet. Om det är viktigt för dig att din firma fortsatt fungerar och utvecklas så är detta givetvis något du vill undvika om det går.

Den nya ägaren och framtiden

Det spelar stor roll vem du väljer att sälja ab till när det handlar om framtiden och hur det kommer att gå. Den nya ägarens ledningsstil och strategi får betydelse för bolagets riktning och tillväxt.

Finansiell stabilitet får betydelse

Du bör också försöka sälja ab till en person som har finansiell stabilitet. Det bör finnas utrymme för investeringar och oväntade utgifter. Det kan förstås bli svårt för dig att avgöra om köparen har det kapital som krävs men det är ändå något att tänka på.

En ny ägare med ansvar

Det är också ganska vanligt att vilja sälja bolag till en ägare som kommer att ansvar. Detta blir särskilt relevant om din verksamhet sysslar med projekt som är sociala eller som är särskilt viktiga för miljön.

Vi ska heller inte glömma bort att det är mycket vanligt att se sitt bolag som ett barn. Du har byggt denna verksamhet och då är det klart att det spelar roll vem som kommer att köpa den. Det är fullkomligt naturligt att vilja sälja ab med en känsla av att det kommer att gå fortsatt bra och helst bättre än tidigare. Därmed är det ofta högsta prioritet att hitta en köpare som delar din vision och passion för verksamheten.

Sälja aktiebolag på egen hand eller ta hjälp

Om du ska sälja aktiebolag på egen hand eller låta en företagsmäklare hjälpa dig beror en hel del på din expertis. Hur komplext ditt företag är och hur mycket tid du har över för försäljningsprocessen får också betydelse. Många kan med lite tips för att sälja aktiebolag klara det på egen hand. Men frågan är förstås om detta är det bästa valet för dig.

Vi ska se närmre på båda tillvägagångssätten för att reda ut nackdelar och fördelar. Om du behöver avveckla ab så kan du ju sälja för snabbavveckling. Då blir du också av med jobbet som avvecklingsprocessen annars hade inneburit för dig.

Sälja aktiebolag själv

Fördelar med att sälja aktiebolag på egen hand kan vara att du sparar pengar på detta såväl som ökad kontroll. Du slipper betala en företagsmäklare provision om det är du som sköter försäljningen. Samtidigt så har du full kontroll över allt från värdering till förhandling.

När det är du som säljer bolaget själv så kan du också lita på att sekretessen fungerar som tänkt. Du vet vem som vet vad och när. Det blir mycket lättare att hålla försäljningen diskret då den är din ensak.

På minussidan ser vi att en företagsförsäljning är tidskrävande. Det är många uppgifter som ska skötas. Du måste förbereda bokslut, få en företagsvärdering och så kan förhandlingen med en potentiell köpare bli utdragen.

Det ska också sägas att du kanske inte har den expertis som ändå krävs för att lyckas med en företagsförsäljning. Bara en sådan sak som att du väljer att sälja aktiebolag med en värdering du själv har satt kan vara ett stort misstag.

Anlita en företagsmäklare för att sälja

En företagsmäklare är proffs på att sälja aktiebolag och har även ett nätverk där det kan finnas personer som just nu letar efter ett bolag som ditt. Ett proffs har kunskapen och erfarenheten som krävs för korrekt värdering.

Det kan gå mycket snabbare att sälja företaget på detta vis. Tiden du spar kan vara väldigt viktig då du har annat att stå i. Med ett stort nätverk så kan företagsmäklaren också snabbt få ut informationen om ditt bolag till potentiella köpare.

Den stora nackdelen med att låta en företagsmäklare sköta försäljning av ditt ab är att det kan bli dyrt. Mäklaren tar kanske ut avgift såväl som provision som baseras på försäljningspriset. Och du kommer inte att ha samma kontroll över försäljningen som då du sköter den på egen hand.

Om det är viktigt för dig att spara tid och du helst vill få försäljningen av ditt bolag klar snabbt kan det vara klokt att välja en företagsmäklare som gör jobbet. Men om du har tid och helst håller full kontroll över processen så kan det vara bättre för dig att sälja aktiebolag på egen hand.

Hur kan en likvidation komma som en överraskning?

Det är sant att en likvidation och konkurs inte är samma sak. Men många menar ju med likvidationen slutet på ett bolag och detta beror inte så sällan på att verksamheten brast. Hur kan detta komma som en överraskning?

Att företaget kraschar borde kanske inte vara en överraskning. I varje fall inte då den som driver det har satt sig in i verksamheten på rätt sätt. Men det kan ändå finnas anledningar till att en likvidation kommer som en överraskning.

Några anledningar till att en likvidation överraskar:

Finansiella rapporter är inte korrekta

Det sker faktiskt att företag ger vilseledande finansiella rapporter. De gör detta för att ge en positivare bild av sig själva och hålla investerare glada och nöjda. Problem kan döljas eller så höjer man aktiekurser på konstgjord väg.

När detta sker så är det klart att en likvidation kan verka som något som plötsligt hände utan förvarning. Särskilt då den kommer i form av en konkurs.

Marknaden förändras snabbt

Det kan också vara så att marknadsdynamiken förändras på kort tid. Detta kan bero på tekniska framsteg som till exempel när AI blev en seriös faktor för marknadsföring online i årsskiftet 2022/23.

När ett företag inte kan anpassa sig till snabba förändringar så kan det också bli tal om en snabb likvidation. I vissa fall helt enkelt för att man försöker rädda det som går att rädda innan kraschen kan konstateras.

En skandal kan följas av en krasch

Det sker också att företag drabbas av skandaler. När ett brott har skett och detta sedan uppdagas så kan det snabbt påverka firmans förtroende. Även om det som hände inte direkt påverkar kunder så kan kunskapen om olämpligt beteende till exempel hos ledningen vara något som ger en snabb nedgång av bolagets värde.

Alltför stark tilltro till intäkterna

När ett företag har en enda intäktsström kan det blir problematiskt. Beroende av en produkt, en tjänst eller en marknad kan leda till att man plötsligt kraschar och måste likvidera ab. Om detta går hand i hand med höga skuldnivåer och dålig kassaflödeshantering så kan det blir riktigt svårt att hålla det hela flytande.

Stora risker tas utan tanke på nackdelar

Att ta risker är ju en del av företagandets själ men samtidigt så är risktagande något som kan leda till en snabb likvidation. När ett företag inte klarar av riskens nackdelar då de inträffar så kan det vara samma sak som en företagskrasch på kort tid.

Globala kriser kan också fälla företag

Vi har sett hur ekonomiska kriser såväl som globala finanskriser kan leda till att verksamheter får klappa ihop. Finanskrisen 2008 och covid-krisen 2019 är tydliga exempel på hur externa och globala faktorer kan leda till oväntade affärsmisslyckanden som kommer som en överraskning för företagsledare.

Kan du komma igen efter att du fick likvidera ab?

Det är klart att du kan komma igen efter att du fick likvidera ab! Detta oavsett om det var en konkurs eller om du valde frivillig likvidation. Många av de största entreprenörerna fick lägga ner bolag en och flera gånger innan de lyckades. Ett affärsmisslyckande kan vara en styrka som ger dig den lärdom du behöver för att lyckas med dina framtida projekt.

Likvidera ab och lära av misstag

När vi misslyckas så svider det. Det kanske känns svårt att behöva likvidera ab för att undvika en konkurs men det betyder inte att du är rökt inom affärsvärlden för all framtid. Om du kan lära dig av dina misstag och identifiera vad det var som inte fungerade så har du ett trumfkort för kommande satsningar.

Dina insikter kan vara något som gör att det kommer att fungera nästa gång. Kanske till och med gå strålande för att du har insett saker som gör den stora skillnaden och ökar dina chanser att lyckas.

Du blir en segare entreprenör

Att misslyckas är inte kul men om du har rätt attityd och blir mentalt starkare så har du allt att vinna på detta. Din erfarenhet gör dig till en segare entreprenör och du vet att du kan klara ett misslyckande så du är inte rädd för det.

När du stöter på framtida hinder så ger du dig inte. Det kan betyda att du blir effektiv som entreprenör och att du vågar där andra hade vikt sig. Med denna egenskap så är det klart att du kan lyckas trots att du var tvungen att likvidera ab vid tidigare tillfälle.

Du kan utveckla nya färdigheter

Att återhämta sig från ett affärsmisslyckande är en process. Denna process ger dig nya färdigheter och kunskaper. Detta är något som gör att du blir en entreprenör som står på stadigare grund. Du är bättre förberedd på nya utmaningar och då är du bättre rustad för en ny satsning.

Din hantering av misslyckandet kan vara till din fördel

När du hanterar ett misslyckande på rätt sätt till exempel genom att likvidera ab innan det går i konkurs så är det något som märks. Personer som du kan vilja samarbeta med längre fram är villiga att göra så då du inte har satt dem i klistret med en konkurs.

Dessutom kan investerare och affärspartners se en stor fördel med att jobba med en entreprenör som vågar ta risker och som har erfarenheten av att misslyckas. Det är inte nödvändigtvis så att tidigare misslyckanden kommer att ses som en svaghet. Särskilt inte då du var noga med att avsluta ab på rätt sätt utan kvarstående skulder till andra företag.

Vanliga misstag den som ska likvidera aktiebolag gör

Det är inte alltid så enkelt att likvidera en verksamhet. Detta oavsett om du väljer att sälja bolaget för att få hjälp eller om du kommer att sköta det hela själv. Innan du ens kommer igång med att likvidera aktiebolag så finns det saker att tänka på. Vi ska kika lite närmre på några vanliga misstag som folk ofta gör då de ska lägga ner ett bolag.

Likvidera aktiebolag utan rådgivning

Detta är mycket vanligt och det kan vara ett stort misstag. Om du lägger ner din verksamhet utan att konsultera med proffs så kan du missa en massa viktig information. Juridiska, finansiella och skatteexperter kan ge ovärderlig vägledning om det bästa sättet att likvidera aktiebolag och samtidigt minimera risker och skulder som du kan dra på dig.

Att inte få rådgivning från experter kan leda till oväntade konsekvenser såsom straff för skattebrott och rättsliga tvister. Detta kan också ske om du säljer ditt bolag för avveckling till en oseriös aktör. Även här är det inte så dumt att få lite rådgivning så att du kan säkra dig om att avvecklingen kommer att ske på ett lagligt sätt.

Intressenter får inte informationen som de behöver

Att misslyckas med att kommunicera med intressenter som anställda, leverantörer, kunder och fordringsägare kan leda till förvirring och skadade relationer. Företagsägare bör utveckla en kommunikationsplan för att informera alla relevanta parter om den förestående nedläggningen och ta itu med eventuella frågor eller bekymmer de kan ha.

Detta ska göras i god tid. Ett vanligt misstag inför en avveckling av ab är att vänta för länge med detta. Då kan det framstå som att du som företagsledare inte bryr dig om de som förlitar sig på din verksamhet på olika sätt.

Skulder ignoreras eller glöms bort

Företagsägare måste ta itu med alla utestående skulder innan de stänger verksamheten. Detta är ett måste för att det ens ska bli möjligt att likvidera ett bolag. Att ignorera dessa skyldigheter kan leda till rättsliga åtgärder och skada din personliga kreditvärdighet såväl som ditt rykte som entreprenör.

Det är avgörande att betala av skulder, förhandla med borgenärer och lösa eventuella utestående ekonomiska förpliktelser innan du lägger ner verksamheten. Detta ska skötas på ett korrekt sätt. Om du tar hand om alla skulder i god tid kan det också vara något som spar dig pengar i samband med att du lägger ner bolaget.

Uppsägning av avtal och kontrakt

Det är också ett vanligt misstag att glömma bort att säga upp löpande kontrakt och avtal med leverantörer, leverantörer och tjänsteleverantörer i god tid. Underlåtenhet att avbryta eller omförhandla dessa kontrakt innan stängning av en verksamhet kan leda till onödiga utgifter och potentiella rättsliga tvister. Företagsägare bör granska alla avtal och vidta nödvändiga åtgärder för att säga upp eller uppfylla dem på lämpligt sätt.

Otillräcklig dokumentation och bokföring

Korrekt dokumentation och bokföring är avgörande när man lägger ner ett företag. Företagsägare bör föra detaljerade register över alla transaktioner, kontrakt och kommunikation relaterade till stängningen.

Denna dokumentation kan vara avgörande för att lösa eventuella tvister eller juridiska frågor som kan uppstå efter att verksamheten har stängts. Din revisor kan hjälpa dig med all dokumentation du behöver men ta också reda på hur du ska bokföra hanteringen av avvecklingen om du väljer att likvidera aktiebolag på egen hand.

Påskynda stängningsprocessen för att det är bråttom

Att stänga ett företag är en komplex process och att skynda sig igenom den kan leda till misstag som blir kostsamma. Företagsägare bör ge sig själva gott om tid att planera och genomföra avvecklingen och se till att de tar upp alla juridiska, finansiella och operativa aspekter.

En välplanerad stängning hjälper till att minimera riskerna och möjliggöra en smidigare övergång. Undvik det alltför vanliga misstaget att skynda på för att bli klar med det hela på kortast möjliga tid!

Att försumma känslomässigt välbefinnande

Att stänga ett företag kan vara en betydande känslomässig påfrestning för företagare och många försummar det känslomässiga välbefinnande under processen. Kanske för att detta verkar lite flummigt eller onödigt.

Det är viktigt att erkänna den känslomässiga effekten av att likvidera aktiebolag och att söka stöd från vänner, familj eller professionella rådgivare för att hjälpa till att hantera stressen och utmaningarna som på ett naturligt sätt uppstår då du lägger ner ditt bolag.

Övertyga barnen om att ta över eller snabbavveckling?

Att överföra ett familjeföretag från en generation till nästa kan vara en skrämmande uppgift. Det finns en dröm om att göra detta och kanske är du själv ett barn som tog vid där dina föräldrar gick i pension. Men ska du övertyga barnen om att ta över eller välja snabbavveckling för ditt vilande bolag?

Även om många föräldrar hoppas att deras barn ska ta över familjeföretaget så kan det ju vara en utmaning att övertyga dem om att göra det. Här kommer vi att utforska några tips för att övertyga barn att ta över familjeföretaget såvida du inte väljer snabbavveckling och låter de unga jobba mot sina egna drömmar…

Börja tidigt om du inte vill genomföra snabbavveckling!

Ju tidigare du börjar diskutera familjeföretaget med dina barn, desto mer tid kommer de att ha att överväga det som ett karriäralternativ. Prata med dem om företagets historia, din passion för det och de potentiella fördelarna med att ta över familjeföretaget.

Detta kommer att så frön tidigt och få dem att tänka på möjligheten att gå med i familjeföretaget. Dessutom kan ju ett positivt samtal om familjeföretaget samt möjligheten att få vara delaktig i dess verksamhet gör att barnen på ett naturligt sätt intresserar sig.

Uppmuntra dem att engagera sig familjens skrå

Uppmuntra dina barn att tidigt engagera sig i familjeföretaget. Detta oavsett om det är genom små uppgifter eller praktik. Detta kommer att ge dem en smak av hur det är att arbeta i verksamheten och hjälpa dem att förstå den dagliga verksamheten. Denna erfarenhet kan också hjälpa dem att bygga upp en känsla av ägarskap och stolthet över verksamheten.

Om det är så att bolaget är vilande så gäller det istället att prata mycket om möjligheten att dra igång igen. Låt barnen vara delaktiga i diskussioner omkring hur detta skulle kunna gå till. Då blir det eventuellt ingen snabbavveckling.

Markera fördelarna med att driva företaget

Var tydlig med fördelarna med att ta över familjeföretaget, såsom anställningstrygghet, potentialen för tillväxt och expansion och möjligheten att bygga vidare på ett befintligt arv. Betona också känslan av tillfredsställelse som kommer med att föra vidare en familjetradition och stoltheten som kommer med att vara en del av ett framgångsrikt familjeföretag.

Var öppen och ärlig mot dina barn

Var öppen och ärlig om utmaningarna och riskerna med att driva ett företag. Undvik inte att prata om de långa timmarna, ekonomiska riskerna och personliga uppoffringar som kommer med jobbet. Detta kommer att hjälpa dina barn att förstå vad som krävs för att driva verksamheten och förbereda dem för vad som väntar.

Erbjud support och vägledning

Om dina barn bestämmer sig för att ta över familjeföretaget bör du ge dem stöd och vägledning under hela övergången. Detta kan inkludera utbildning och mentorskap, hjälp med att utveckla en affärsplan och att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge råd.

På detta vis så kanske de ändrar sig och då blir det ingen snabbavveckling. Men det är sällan värt att tjata. När barnen har noll intresse för att föra familjetraditionen vidare är det bättre att de startar sin egen och i sinom tid får lära sig läxan då deras egna barn tänker precis likadant!

5 säkra tecken på att du bör avveckla ab

Det kan komma en tidpunkt då du inser att det inte ser ut att vända. Företaget du har byggt och drivit blöder pengar och du inser att det går raka vägen mot konkurs. Men hur vet du om du bör avveckla ab frivilligt eller inte? Vi ska se på 5 säkra tecken om att det är dags för frivillig likvidation.

 1. Avveckla ab som blöder

Företag som inte får in tillräckligt för att åtminstone täcka för utgifterna kan vara i riskzonen för likvidation. Om trenden inte vänder efter investeringar och marknadsföring kan det vara hög till att avveckla ab frivilligt!

 1. Vinster uteblir

Om det inte blir några vinster så är det ett säkert tecken på att företaget är på väg i fel riktning. Utan vinster går det ju inte att investera för att få verksamheten att växa. Om det inte går att utveckla verksamheten så lär det inte fungera i längden.

 1. Hantering av cashflow är usel

När ett företag inte hanterar cashflow på rätt sätt så är det också ett varningstecken för nedläggning. När cashflödet inte hanteras på rätt sätt blir det svårt att betala räkningar i tid. Detta kan bli en mycket negativ nedåtgående spiral. När anställda och företag som man handlar får inte får betalt i tid är det ett säkert tecken om avveckling.

 1. Svagt ledarskap

Ett svagt ledarskap kan också vara ett tecken om att ett företag är på väg att krascha. När ledningen inte jobbar på ett kraftfullt och erfaret sätt så märks det. Man fattar inga ordentliga beslut och företaget underhålls på ett undermåligt vis.

 1. Dålig planering

När företaget inte drivs med konstant planering och analys så kan det också vara ett tecken om att slutet är nära. Utan en vision för framtiden så kan det bli svårt att utvecklas och få de intäkter som krävs för att överleva och undvika behovet av att avveckla ab.

Varför får du rådet att avveckla aktiebolag?

Det är inte ett lätt beslut att fatta och när du funderar på att lägga ner din verksamhet så är det klart att du diskuterar saken med andra personer i din omgivning. Om du inte själv riktigt har bestämt dig för att avveckla aktiebolag så kanske du undrar varför andra så bestämt hävdar att likvidation är det enda vettiga.

Vi tar en titt på några skäl till att du får denna rekommendation.

Det vanligaste skälet är det finansiella

De som har insikt i ditt företags ekonomi lär ge dig rådet att avveckla aktiebolag om de ser att det inte fungerar rent finansiellt. Om din verksamhet blöder och du inte lyckas vända denna trend så är det ju bättre med en frivillig likvidation hellre än att gå i konkurs.

Om du lägger ner i tid så kanske du till och med kan få ut lite pengar ur bolaget och börja om på ny kula med något annat.

Du brinner inte längre för ditt företag

Detta kanske du inte märker själv med folk som finns omkring dig ser skillnaden. Om du inte har samma intresse som tidigare i att få ditt bolag att lyckas så kan det påverka hur det går. Utan entusiasm och motivation är det svårt att få ett företag att lyckas. Särskilt om det inte fungerar som tänkt.

Du har personliga skäl att lägga ner

De som finns allra närmast dig vet vad som händer i ditt liv. Kanske drabbas du av en sjukdom som du kan bli frisk från men bara om du verkligen lägger din tid och kraft på detta. Då kan du få rekommendationen att avveckla aktiebolag för att bli frisk.

Andra saker som en flytt eller skilsmässa kan också vara skäl till att du borde ta en paus från ditt bolag. Antingen avvecklar du eller så säljer du bolaget. Ett annat alternativ kan vara att du anställer en person som driver verksamheten vidare medan du tar hand om det som livet har serverat dig på det personliga planet.

Hur ska du fatta ett beslut?

När du får råd från personer som du verkligen respekterar är det klart att du tar det på allvar. Men det betyder ju inte att det blir lättare för dig att avveckla aktiebolag. Det gäller ju att se för och nackdelar med verksamheten samt vilka behov du har personligen för att komma fram till rätt beslut för dig.

Några saker att tänka på är:

 • Du bör gå igenom det finansiella och se om det verkligen finns skäl rent ekonomiskt att lägga ner.
 • Det är också klokt att se hur mycket som krävs av dig från företagets sida. Fråga dig själv om det är hållbart att fortsätta på detta vis.
 • De som ger dig råd är kanske inte experter på att driva bolag. Om de är det så kan du ta kommentarerna på större allvar men även vänner och familj har ju en känsla för vad som kan vara bra för dig eller inte.
 • Du måste inte skynda fram ditt beslut. Det finns alltid mer tid till att tänka innan du bestämmer dig för vad du ska göra.

Ska jag sälja bolag eller inkråm?

När du bestämmer dig för att sälja bolag så kommer du att sälja aktierna. Fast det kan också finnas situationer då det kan vara bättre att sälja inkråm. Då behåller du aktierna men du får ut pengar för de tillgångar som finns i ditt bolag.

Sälja bolag eller sälja inkråm…

Skillnaden mellan att sälja inkråm och att sälja aktier är att du med inkråmet inte blir av med själva bolaget. Det förblir ditt. När du säljer inkråm så kan det vara alla möjliga saker som har varit en del av din verksamhet.

Exempel på inkråm är:

 • Industrimaskiner
 • Lokaler
 • Lager

De tillgångar som finns i ditt ab kan alltså säljas fristående från aktierna i ditt företag. Det här är två helt olika saker. Om du vill låta ditt bolag bli vilande så ska du sälja av inkråmet. Detta är ett måste till exempel om du tänker snabbavveckla bolaget. Då måste du först se till att det är i vilande form utan några tillgångar.

Inkråmsköp är enkla och smidiga

För den som vill köpa lokal, maskiner och andra bolagstillgångar från dig är ett inkråmsköp väldigt smidigt. Detta helt enkelt för att det inte kommer med krav om att se över skatter, skulder och annat som ingår då man köper ett bolag och tar över aktierna.

Den som köper inkråm behöver ju bara se på den form dessa har och om priset kan anses vara rimligt.

Vinster från inkråmsförsäljning ska beskattas

Det är alltså stor skillnad på att sälja bolag och att sälja inkråm. En annan sak du måste tänka på är att den inkomst du får från ditt inkråm landar i ditt bolag. Detta är en inkomst som ska beskattas vid utdelning.

Detta kan dock vara något som sker efter flera års tid men det är viktigt att ha full koll på processen för att inte riskera fel. Faktum är att senare utdelning kan komma med vissa fördelar som lägre skatt fast detta måste du kolla upp ditt specifika bolag för att se vad som gäller.

Ska du jobba vidare med bolaget?

Om du inte ska jobba vidare med bolaget kan det ju vara läge att sälja bolag och inte bara inkråm. Men om du till exempel ska göra en förändring och byta riktning så är det smart att sälja inkråm som ett steg i denna riktning.

Och om du tänker att du vill avveckla ab så är det klart att det är smart att börja med inkråmsförsäljning så att du får ett läge där detta blir enkelt. Detta oavsett om du vill sköta likvidationen själv eller om du tänker sälja bolag för avveckling av en bolagsservice.

Men i det fall då du vill sälja ab för vidare drift i någon annans regi är inkråmsförsäljning inte alltid ett bra val. Detta för att maskiner och andra tillgångar kan vara något som påverkar bolagets försäljningspris på ett positivt sätt.

Få hjälp med värdering för att sälja ab

Om du tänker sälja ab för avveckling så är det ju inte så att du behöver värdera det. Du ser ju svart på vitt hur mycket pengar som finns på kontot. En likvidation kan enbart genomföras då bolaget är vilande. Men om du vill sälja aktiebolag till en person som driver det vidare så är det viktigt att du tar hjälp med värdering för att få ut mest möjliga av din verksamhet.

Sälja ab med värdering

Det är smart att ta reda på värdet för ett bolag innan du ens börjar processen med att sälja ab. Det kan ju finnas saker som du kan göra för att ändra denna siffra. Om du ska ta ett företagslån finns det också mening med att först genomföra en värdering och ta en titt på vad som skulle kunna förändras.

Idag finns det lite olika värderingsmetoder. Du kan till exempel ta hjälp av en värderingsman som kommer att få igenom ditt bolag för att fastställa värdet. Det finns också särskilda tjänster för detta där du får både värdering och konkreta förslag på vad som kan förändras.

Exempel på vad som kommer med i värderingen är:

 • Bolagets tillgångar
 • Avkastning
 • Omsättning
 • Om det finns hyresavtal och liknande
 • Hur kunddatabasen ser ut
 • Tidigare och kommande projekt
 • Skulder

När informationen om ovanstående punkter har samlats in går det att göra en värdering. Dessutom går det ju att se var det skulle vara möjligt att göra besparingar eller investeringar för att öka värdet på bolaget.

När detta görs i god tid är det mycket möjligt att du kan sälja ab för ett bättre pris. Det kan handla om stora skillnader så se till att du tar hjälp med värdering innan du kommer igång med själva säljprocessen.